Ουλωτική Αλωπεκία

Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην καταστροφή του τριχοθυλακίου -από διάφορα αίτια- και στην αντικατάσταση αυτού με ουλώδη ιστό, οδηγώντας σε μόνιμη απώλεια των τριχών.

Η ουλωτική αλωπεκία εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών που είναι κατά τα άλλα υγιείς. Σε κάποιες περιπτώσεις ουλωτικής αλωπεκίας, η απώλεια των τριχών είναι σταδιακή και χωρίς συμπτώματα και μένει απαρατήρητη. Σε άλλες περιπτώσεις, η ουλωτική αλωπεκία συνοδεύεται από κνησμό, καύσο και πόνο και εξελίσσεται γρήγορα.

Στην ουλωτική αλωπεκία, η φλεγμονή που καταστρέφει τους θυλάκους βρίσκεται κάτω από το δέρμα και η ουλή δεν είναι ορατή. Το προσβεβλημένο δέρμα στην ουλωτική αλωπεκία είναι συνήθως κόκκινο, εμφανίζει απολέπιση, υπέρχρωση ή υποχρωμία.

Ουλωτική Αλωπεκία - Τι είναι

Οι θεραπευτικές επιλογές

Συντηρητικές αγωγές

Η θεραπεία εκλογής της ουλωτικής αλωπεκίας του θυλακικού λειχήνα είναι η υδροξυχλωροκίνη με πολύ καλά αποτελέσματα στη σταθεροποίηση των βλαβών. Σε αυτή τη μορφή ουλωτικής αλωπεκίας χρησιμοποιούνται ακόμη τοπικά και συστηματικά στεροειδή, αναστολείς καλσινευρίνης, και σε προχωρημένες περιπτώσεις αζαθειοπρίνη. Για τη θεραπεία της ουλωτικής αλωπεκίας του δισκοειδούς λύκου χρησιμοποιούμε υδροξυχλωροκίνη, τοπικά και συστηματικά στεροειδή, μινοξιδίλη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Μεταμόσχευση μαλλιών

Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει θέση στην αντιμετώπιση κάποιων μορφών ουλωτικής αλωπεκίας. Στην κλινική Advanced Hair Clinics, οι ομάδες μεταμόσχευσης μαλλιών υπό την καθοδήγηση του πλαστικού χειρουργού Δρ Αναστάσιου Βεκρή, προβαίνει σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE σε τραυματικής φύσης ουλωτικές αλωπεκίες ή μετεγκαυματικές.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία μετατραυματικής ουλωτικής αλωπεκίας που αντιμετωπίζεται συχνά με μεταμόσχευση μαλλιών, είναι οι μετατραυματικές ουλές μετά από μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT ή strip. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται τριχοθυλάκια από τη δότρια χώρα του τριχωτού της κεφαλής ή από άλλες περιοχές, όπως το πρόσωπο ή το στήθος, και τοποθετούνται πάνω στην ουλή, με αντικειμενικό σκοπό την κάλυψη της ουλής με φυσικό τρόπο.

 

Σε μικρές και σταθερές πλάκες ουλωτικής αλωπεκίας ομαλού λειχήνα και δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου η μεταμόσχευση μπορεί να είναι επιτυχής και έχει εφαρμοστεί στην κλινική μας σε αρκετά περιστατικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει πρώτα να έχει τεθεί με ασφάλεια η διάγνωση της ουλωτικής αλωπεκίας, αν πρόκειται δηλαδή για θυλακικό λειχήνα, ούτως ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα γυροειδούς αλωπεκίας (alopecia areata). Στη συνέχεια, αναλύεται το ιστορικό εμφάνισης της βλάβης και αν λαμβάνεται κάποια συντηρητική αγωγή. Αν πρόκειται για παλιές βλάβες, σχετικά περιορισμένου μεγέθους, που παραμένουν αρκετά σταθερές ή έχουν πολύ βραδεία εξέλιξη, προτείνεται η πραγματοποίηση μιας δοκιμαστικής συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, κατά την οποία εμφυτεύονται μερικές δεκάδες τριχοθυλάκια στην πάσχουσα περιοχή, σε συγκεκριμένη θέση και λαμβάνονται φωτογραφίες της περιοχής.

Στη διάρκεια των επομένων μηνών μετά τη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών, αξιολογείται κατά την επανεξέταση του ασθενούς η εξέλιξη της φύτρωσης των νέων τριχών καθώς και εάν υπάρχει τυχόν αναζωπύρωση ή επέκταση της πλάκας του ομαλού λειχήνα. Αν η φύτρωση των τριχών είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει εικόνα επέκτασης του θυλακικού λειχήνα, μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονική συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, με σκοπό την όσο γίνεται πληρέστερη κάλυψη της πάσχουσας περιοχής.

ΟΥΛΩΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ

Διάγνωση & Τύποι

Η διάγνωση για την ουλωτική αλωπεκία γίνεται με κλινική εξέταση σε συνδυασμό με φωτοτριχοριζόγραμμα. Ανάλογα με την εικόνα που θα δείξει η εξέταση, η νόσος κατατάσσεται σε δύο βασικούς τύπους.

Πρωτοπαθής

Σε αυτή τη μορφή ουλωτικής αλωπεκίας η αιτία είναι ενδογενής (συνήθως φλεγμονή που στρέφεται κατά του τριχοθυλακίου, το οποίο και καταστρέφει). Οι πιο συχνές μορφές πρωτοπαθούς ουλωτικής αλωπεκίας είναι ο ομαλός λειχήνας (θυλακικός λειχήνας) και ο δισκοειδής λύκος.

Δευτεροπαθής

Σε αυτό τον τύπο αλωπεκίας, η αιτία είναι εξωγενής π.χ. τραύμα, φλεγμονή, τραυματισμός, έγκαυμα, έλξη ή νεοπλασία.

Με βάση το αίτιο, οι ουλωτικές αλωπεκίες διαχωρίζονται στις ακόλουθες μορφές:

 • Διαταραχές Ανάπτυξης και Κληρονομούμενα Νοσήματα
  (απλασία δέρματος, σπίλοι, ποροκεράτωση, ιχθυάσεις, νόσος Darier)
 • Φυσικά Αίτια
  (τραύματα, εγκαύματα, ακτινοδερματίτιδα)
 • Μικροβιακές Φλεγμονές
  (δερματοφυτίες, βακτηριακές λοιμώξεις, λέπρα, σύφιλη, θυλακίτιδα, ακμή, ιογενείς λοιμώξεις, έρπης ζωστήρας)
 • Νεοπλασίες
  (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μεταστατικά καρκινώματα)
 • Δερματοπάθειες αγνώστου αιτιολογίας
  (ομαλός λειχήνας, ερυθηματώδης λύκος, εντοπισμένη σκληροδερμία, σαρκοείδωση, θυλακική βλεννίνωση)

Συχνές Ερωτήσεις