Όροι χρήσης

Εισαγωγή

O διαδικτυακός τόπος www.advancedhairclinics.gr (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚA ΙΑΤΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα επί της οδού Κωνσταντίνου Βεντήρη 5, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 8004121186, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής COSMETIC DERMA MEDICINE ή μας ή εμάς).

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ενημερωτικό και έχει ως σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων και ιατρικών υπηρεσιών της COSMETIC DERMA MEDICINE στους επισκέπτες  του (εφεξής «Χρήστες»).

Η εταιρία «COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες γενικούς όρους.

Οι παρακάτω όροι χρήσης είναι δεσμευτικοί. Οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση τους μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Περιεχόμενο Ιστοτόπου

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη.

Η COSMETIC DERMA MEDICINE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πλήρως ενημερωμένες τις  πληροφορίες των Ιστοτόπων. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο σχετικά με τις δραστηριότητες της COSMETIC DERMA MEDICINE είναι σε κάθε περίπτωση γενικής φύσης και δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές.

Ευθύνη Χρηστών

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών μέτρων στον προσωπικό τους εξοπλισμό μέσω του οποίου θα διατηρούν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Περιορισμός Ευθύνης.

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δεν φέρει καμία ευθύνη:

  • για οποιαδήποτε σφάλματα ή λάθη που μπορεί να περιλαμβάνονται σε σελίδες ή στα περιεχόμενα του Ιστότοπου,
  • για την έλλειψη ορθότητας, πληρότητας ή και διαθεσιμότητας των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η COSMETIC DERMA MEDICINE ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της COSMETIC DERMA MEDICINE έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες της COSMETIC DERMA MEDICINE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές της COSMETIC DERMA MEDICINE.

Προσωπικά Δεδομένα

Η COSMETIC DERMA MEDICINE αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη. Καθένα από τα cookies διαβάζεται αποκλειστικά και μόνο από τον διακομιστή που τα δημιούργησε. Τα cookies δεν καταγράφουν το προφίλ του συστήματός σας, ούτε συλλέγουν πληροφορίες από το σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο των Ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της COSMETIC DERMA MEDICINE και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στους Ιστότοπους και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των Ιστοτόπων.

Οποιοσδήποτε αντιγράψει ή αναπαράγει καθοιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του ιστότοπου θα ευθύνεται αστικά και ποινικά έναντι της εταιρείας «COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του www.advancedhairclinics.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών του και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αντιγραφή του site ή μέρους αυτού ή των καθοιονδήποτε τρόπο περιεχομένων του για οιονδήποτε λόγο.

Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια του Δικτύου

Η COSMETIC DERMA MEDICINE αν και η καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (User Name, Password SSL, FIREWALL).

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η COSMETIC DERMA MEDICINE δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των Χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών τους ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμημάτων Ιστοτόπων για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά τους. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τους Ιστότοπους, οι Χρήστες  μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@advancedhairclinics.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 210 698 0451.