Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT Strip

Η μεταμόσχευση μαλλιών FUT Strip είναι μια ουσιαστικά ξεπερασμένη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών για την αντιμετώπιση της αλωπεκίας. Τα τελευταία χρόνια, η FUT-Strip εφαρμόζεται όλο και λιγότερο συχνά, καθώς διαδίδεται η λιγότερο επεμβατική τεχνική FUE. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα αποτελέσματα της τεχνικής FUE είναι πολύ εντυπωσιακά χωρίς τις συνέπειες της μεταμόσχευσης μαλλιών FUT-Strip: κατά την FUE εξάγονται μεγάλοι αριθμοί τριχοθυλακίων και υπάρχει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς πόνο για τον ασθενή και χωρίς ουλές στη δότρια χώρα, σε αντίθεση με την τεχνική FUT που έχει πιο δύσκολη μετεγχειρητική περίοδο και αφήνει μεγάλη ουλή στο κεφάλι του ασθενούς.

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT Strip

ΤΕΧΝΙΚΗ FUT – STRIP

Μετεγχειρητικές παρενέργειες

Το βασικότερο μειονέκτημα της τεχνικής FUT είναι η δημιουργία μόνιμων και δύσμορφων ουλών στη δότρια περιοχή, οι οποίες συνοδεύονται από χρόνια υπαισθησία της περιοχής ή και με επώδυνα νευρώματα στην περιοχή της ουλής. Τουλάχιστον 5-10% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε FUT-Strip, αναφέρουν χρόνιους πόνους στην περιοχή της μετεγχειρητικής ουλής, ενώ υπαισθησία πάνω από την ουλή παρατηρείται σε ένα ποσοστό 20-25% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT-Strip. Τα ποσοστά των επιπλοκών αυξάνονται ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις επανεπέμβασης ή πολλαπλών επεμβάσεων FUT-Strip.

Ένα ακόμα βασικό μειονέκτημα είναι ότι τα τριχοθυλάκια υφίστανται κάκωση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Strip με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένη επιβίωση τα μεταμοσχευθέντα τριχοθυλάκια. Επίσης, η δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια χώρα αυξάνει την αιμορραγία, το οίδημα και τον πόνο μετά τη μεταμόσχευση με τη μέθοδο FUT, ενώ η χρήση μεγάλου μεγέθους μοσχευμάτων δημιουργεί συχνά ακαλαίσθητο και μη φυσικό αποτέλεσμα, με μαλλιά που μοιάζουν «ψεύτικα», σαν κούκλας ή doll-like effect.

FUE για αποκατάσταση προβλημάτων από την FUT – Strip

Σήμερα, πολλοί που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο Strip προσφεύγουν σε ειδικούς Πλαστικούς Χειρουργούς σε μια προσπάθεια αποκατάστασης ή μείωσης της ουλής που έχει δημιουργηθεί από το Strip. Συγκεκριμένα, στην κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics, ένα ποσοστό 35-40% των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT και προσέρχονται είτε για πύκνωση, είτε για διόρθωση της φυσικότητας του hairline.

Επίσης, σε ένα ποσοστό 15-20% των περιστατικών που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε μεταμόσχευση FUT, απαιτείται διόρθωση της μετεγχειρητικής ουλής, γιατί αυτή είναι δύσμορφη ή ορατή. Για τους λόγους αυτούς, υποχωρεί σταθερά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT-Strip.

YouTube video

Συχνές Ερωτήσεις