Αποκατάσταση Ουλών FUT Strip

μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική strip ή FUT (Follicular Unit Transplant) είναι μια ξεπερασμένη πλέον τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών. Το σημαντικότερο μειονέκτημά της είναι ότι αφήνει μια μόνιμη ουλή στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στη δότρια χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική FUT υποχωρεί με ταχείς ρυθμούς καθώς διαδίδεται η λιγότερο επεμβατική τεχνική FUE, η οποία δεν αφήνει σημάδια και ουλές.

Υπολογίζεται ότι το 35-40% των ασθενών που καταφεύγουν στον Πλαστικό Χειρουργό ή τον Δερματολόγο για μεταμόσχευση μαλλιών, έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε μία ή περισσότερες επεμβάσεις Strip ή FUT. Από αυτούς, περίπου οι μισοί προχωρούν σε αποκατάσταση ουλών FUT Strip.

Αποκατάσταση Ουλών FUT Strip

Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε FUT – Strip

  • έχουν σε ποσοστό 20% δύσμορφες ουλές μετά την επέμβαση και
  • σε ποσοστό 40% καταφεύγουν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Συχνές Ερωτήσεις