Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚA ΙΑΤΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα επί της οδού Κωνσταντίνου Βεντήρη 5, Αθήνα, (εφεξής COSMETIC DERMA MEDICINE) με Α.Φ.Μ. 8004121186, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Γ.Ε.Μ.Η. 120995901000,λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας Δεδομένα (εφεξής Δεδομένα ή Προσωπικά Δεδομένα ή μας).        

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@cosmeticdermamedicine.gr

1. Λίγα λόγια για την COSMETIC DERMA MEDICINE.

Η COSMETIC DERMA MEDICINE λειτουργεί ως ιδιωτικό πολυϊατρείο παρέχοντας πάσης φύσεως ιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) όπως ενδεικτικά στον τομέα της δερματολογίας – αφροδιοσιολογίας, αισθητικής δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής, εφαρμογών laser, μεταμόσχευσης μαλλιών και εν γένει κοσμητικής ιατρικής, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001.

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η COSMETIC DERMA MEDICINE και για ποιο σκοπό;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Ενδεικτικά, η COSMETIC DERMA MEDICINE επεξεργάζεται Δεδομένα σας, όπως:

 • Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, χώρα, πόλη, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, ημ. γέννησης, Α.Δ.Τ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, Δεδομένα υγείας, αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας Ε.Ε, BIC τα οποία γνωστοποιείτε για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
 • Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, διεύθυνσή σας, στο πλαίσιο παροχής θεραπειών με χρήση θεραπευτικών προϊόντων.
 • Διεύθυνση IP και cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπο www.advancedhairclinics.gr.
 • Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και φύλο που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας μας με σκοπό να απαντήσει στα ερωτήματά σας.
 • Email που συμπληρώνετε στην φόρμα εγγραφής newsletters μας για να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία.
 • Το προφίλ σας, δηλαδή το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία σας, δημόσιες αναρτήσεις σας και επικοινωνία μέσω ιδιωτικής συνομιλίας μαζί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google], στα οποία διαθέτουμε επίσημους λογαριασμούς.
 • Τα οπτικά σας Δεδομένα όταν εισέρχεσθε στις εγκαταστάσεις μας με σκοπό την προστασία προσώπων ή/και αγαθών.

5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την COSMETIC DERMA MEDICINE;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας  στο πλαίσιο: 

 • εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο,
 • διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,
 • των έννομων υποχρεώσεων μας  ( π.χ. φορολογική νομοθεσία, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.),
 • προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας.

Ειδικά για την επεξεργασία των προφίλ και της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η COSMETIC DERMA MEDICINE θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων σας μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε κάνοντας like ή follow στις σελίδες της COSMETIC DERMA MEDICINE και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής της COSMETIC DERMA MEDICINE για την προστασία Δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στον διαδικτυακό της τόπο. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική της COSMETIC DERMA MEDICINE , θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική τους από τους αντίστοιχους συνδέσμους στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρείτε προφίλ.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν μόνο το απολύτως απαραίτητο διοικητικό προσωπικό της COSMETIC DERMA MEDICINE, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, οι ιατροί που δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο και εξωτερικοί συνεργάτες μας που  λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και μας παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης & συντήρησης ιστοσελίδας και υπηρεσίες διαχείρισης των social media.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία που χρησιμοποιεί η COSMETIC DERMA MEDICINE δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της COSMETIC DERMA MEDICINE,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και το Ν. 4624/2019.

8. Διαβιβάζει η COSMETIC DERMA MEDICINE τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, ενδέχεται να διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή φροντίζει η διαβίβαση να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 παρ. 1 εδ. γ’ του Κανονισμού 979/2016/ΕΕ με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή παροχής θεραπευτικών  προϊόντων.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η COSMETIC DERMA MEDICINE τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφει σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η COSMETIC DERMA MEDICINE έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα σας χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων που θα βρείτε εδώ. Μπορείτε να στείλετε την Αίτηση σας ταχυδρομικά στη διεύθυνση της COSMETIC DERMA MEDICINE (Κωνσταντίνου Βεντήρη 5- Αθήνα) υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) ή ηλεκτρονικά στο dpo@cosmeticdermamedicine.gr. Στην περίπτωση που η υποβολή του Αιτήματος σας γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

13. Πότε απαντάει η  COSMETIC DERMA MEDICINE  στα Αιτήματα σας;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE απαντάει στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 698 0451  ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email:  info@cosmeticdermamedicine.gr.

15. Κάνει η COSMETIC DERMA MEDICINE χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η COSMETIC DERMA MEDICINE δε λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την COSMETIC DERMA MEDICINE;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το Ν. 4624/20219 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που το υποκείμενο δεν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβει δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα του δεν έχει επιλυθεί, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής; Η COSMETIC DERMA MEDICINE ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Η COSMETIC DERMA MEDICINE σας ενθαρρύνει να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.