Γονιδιακός Έλεγχος Αλωπεκίας

Tα μαλλιά αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της εμφάνισης κάθε ανθρώπου, άντρα και γυναίκας. Οι παράγοντες που καθορίζουν τον τύπο και την μορφολογία των μαλλιών, όπως το χρώμα, το αν θα είναι ίσια ή σπαστά, ακόμη και την ποιότητά τους, είναι γενετικοί ή επίκτητοι. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων είναι εκείνος που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή την τελική εικόνα των μαλλιών. Με το γενετικό τεστ (DNA test) μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε και να γονοτυπήσουμε τους περισσότερους από τους γενετικούς τόπους που φαίνεται να συνδέονται τόσο με μορφολογικά χαρακτηριστικά της τρίχας όσο και με ενδεχόμενες παθογένειές της όπως η αλωπεκία.

Η αλωπεκία είναι ένα σύνθετο γενετικό και αυτοάνοσο νόσημα με κύριο σύμπτωμα την απώλεια των μαλλιών που επηρεάζει άτομα και των δύο φύλων ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως γενετικό νόσημα, εμφανίζει έντονη κληρονομικότητα τόσο σε ότι αφορά στην προδιάθεσή της στους διάφορους τύπους όσο και την βαρύτητα των συμπτωμάτων της. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία υποδεικνύεται ότι είναι πολλά και ποικίλα τα γονίδια που έχουν σχέση με την εμφάνισή της. Έχει, μάλιστα, βρεθεί ισχυρή σύνδεση με περισσότερα από 70 γονίδια, ενώ ο συνολικός αριθμός των υπό εξέταση γονιδίων είναι σημαντικά μεγαλύτερος.

Γονιδιακός Έλεγχος Αλωπεκίας

ΑΛΩΠΕΚΙΑ

Απαραίτητο το τεστ DNA για τη σωστή διάγνωση

Με την εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός γονιδίων και ο προσδιορισμός των μεταλλάξεων που εμπλέκονται όχι μόνο στην εμφάνιση της αλωπεκίας αλλά και στον γενετικό προσδιορισμό και άλλων μορφολογικών χαρακτηριστικών της τρίχας όπως το πάχος, το είδος, το χρώμα, το γκριζάρισμα και άλλα.

Συνολικά, εξετάζονται σχεδόν 500 γενετικοί τόποι από την ανάλυση των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε ένα σκορ γενετικής διείσδυσης όσον αφορά στην προδιάθεση της νόσου. Η ταυτόχρονη γονοτύπηση τόσο πολλών γενετικών τόπων είναι δυνατή μέσω της τεχνολογίας των microarrays χρησιμοποιώντας γενετικό υλικό του εξεταζόμενου.

Τα γονίδια και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των τριχών

Τεχνικές και Μέθοδοι στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας

Συνολικά, εξετάζονται σχεδόν 500 γενετικοί τόποι από την ανάλυση των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε ένα σκορ γενετικής διείσδυσης όσον αφορά στην προδιάθεση της νόσου.