Η

Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE (Follicular Unit Extraction) ή μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων, εφαρμόζεται από το 2003. Η Follicular Unit Extraction είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος εμφύτευσης μαλλιών και τείνει να επικρατήσει παγκοσμίως, καθώς είναι ελάχιστα επεμβατική. Για την εφαρμογή της μεταμόσχευσης μαλλιών με την συγκεκριμένη τεχνική απαιτείται μακρά και εξειδικευμένη εκπαίδευση από τον Πλαστικό Χειρουργό καθώς είναι πολύ λεπτομερής και δύσκολη τεχνική, με συνέπεια να θεωρείται εξαιρετικά απαιτητική μέθοδος.

Παράγοντες για μια επιτυχή Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE

Ο σχεδιασμός και η κατανομή των τριχοθυλακίων κατά την τοποθέτησή τους, αποτελούν έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επιτυχία της μεταμόσχευσης μαλλιών, η οποία έγκειται στη ικανότητα του πλαστικού χειρουργού. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες για την μεταμόσχευση μαλλιών με την Follicular Unit Extraction όπως:

 • Η ηλικία του ασθενούς που προβαίνει σε μεταμόσχευση μαλλιών
 • Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του
 • Η βαθμίδα της αλωπεκίας πριν την εφαρμογή της μεθόδου
 • Ο αριθμός των διαθέσιμων τριχοθυλακίων
 • Οι προσδοκίες του ασθενούς
 • Οι πιθανές μελλοντικές ανάγκες για νέα επέμβαση μεταμοσχευσης μαλλιων

Ο σχεδιασμός και η κατανομή των τριχοθυλακίων κατά την Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE είναι εντελώς εξατομικευμένα και πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ασθενούς και να πληρούν τρεις βασικές προυποθέσεις:

 • H μεταμόσχευση μαλλιών να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στη δότρια και λήπτρια χώρα (όχι ουλές, ομοιόμορφη κάλυψη),
 • Η Follicular Unit Extraction να παράγει ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα
 • H μέθοδος να προσδίδει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα, λαμβάνοντας υπόψιν το μέγεθος της συνεδρίας, τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια και τις ανάγκες του ασθενούς.

Όταν οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω τηρούνται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, ξεπερνώντας το 95-98% στα περιστατικά της Advanced Hair Clinics.

Τα Στάδια στη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

 • Προσδιορισμός της δότριας χώρας και εφαρμογή τοπικής αναισθησίας πριν την διενέργεια της μεθόδου
 • Αφαίρεση ένα προς ένα των τριχοθυλακίων με τη χρήση ειδικής αυτοματοποιημένης συσκευής(automated FUE extractor)
 • Φύλαξη το πολύ έως 6 ώρες των μοσχευμάτων σε υγρό και κρύο περιβάλλον 2-4 βαθμών Κελσίου
 • Σχεδιασμός της περιοχής εμφύτευσης (λήπτρια χώρα) στην οποία θα διενεργηθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων που εξήχθησαν με την τεχνική follicular unit extraction
 • Τοποθέτηση των μοσχευμάτων με ειδική συσκευή εμφύτευσης (implanter device).Η εμφύτευση των τριχών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
  1. Με την δημιουργία μικρών τρυπών (υποδοχών) όπου θα εισαχθούν τα μοσχεύματα. Οι υποδοχές των μοσχευμάτων δημιουργούνται με μια βελόνα ή μαχαιρίδιο (παλιά μέθοδος). Οι περισσότερες κλινικές μαλλιών, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν την τεχνική FUE ή την τεχνική strip ή FUT, χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τον παλιό αυτό τρόπο εμφύτευσης των μαλλιών, όπου αρχικά διανοίγονται οι οπές ή υποδοχές των τριχοθυλακίων και στη συνέχεια ακολουθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων είτε με τη βοήθεια λαβίδας, είτε με τη χρήση implanter. Η τεχνική αυτή συνοδεύεται από σημαντική αιμορραγία και οίδημα, ενώ πολλές φορές, η τοποθέτηση των μοσχευμάτων με λαβίδες δεν οδηγεί σε φυσικά αποτελέσματα, επειδή δεν μπορεί να ελεγχθεί η γωνία και η φορά τοποθέτησης κάθε τριχοθυλακίου, ανάλογα με την περιοχή που τοποθετείται.
  2. Με αυτόματη εισαγωγή των μοσχευμάτων χωρίς υποδοχές, αλλά με τη χρήση ειδικών συσκευών εμφύτευσης (τοποθέτηση με implanter device). Με τον τρόπο αυτό δεν προκαλούμε τραύμα και ουλές στην λήπτρια χώρα και η φύτρωση των τριχών είναι πιο φυσική, με κατάλληλη φορά και γωνία φύτρωσης, λόγω της ικανότητας του implanter να προσαρμόζεται, ανάλογα με την περιοχή όπου γίνεται η τοποθέτηση.

Στην Advanced Hair Clinics, ο Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Βεκρής και η ομάδα του χρησιμοποιεί στα πλαίσια της τεχνικής  Advanced FUE που εφαρμόζει, τη διαδικασία εμφύτευσης των τριχοθυλακίων χωρίς τη δημιουργία υποδοχών (One Step Implantation), χωρίς μόνιμα σημάδια και με άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE – Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο της μεταφοράς μεμονωμένων τριχοθυλακίων έναντι της παλαιότερης τεχνικής FUT ή strip, είναι πολλά και σημαντικά, συμβάλλοντας στην καθιέρωση της πρώτης και στο σταδιακό εκτοπισμό του strip:

 • H Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE είναι ελάχιστα επεμβατική (minimally invasive) τεχνική και γίνεται μόνο με τοπική αναισθησία
 • Η Follicular Unit Extraction παρουσιάζει ελάχιστη έως καθόλου αιμορραγία (σε αντίθεση με την FUT)
 • Με την Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE δεν υπάρχουν ουλές στην περιοχή λήψης των μοσχευμάτων
 • Ελάχιστος έως καθόλου πόνος μετά τη συνεδρία
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες μετά την μεταμόσχευση μαλλιών
 • Δεν γίνεται συρραφή τραύματος στη δότρια χώρα της μεταμόσχευσης μαλλιών, επομένως ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες λοιμώξεων
 • Με την Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE επιτυγχάνεται ομοιόμορφη χρήση της περιοχής λήψης των μοσχευμάτων (δότρια χώρα)
 • Στην μεταμόσχευση μαλλιών Follicular Unit Extraction υπολογίζουμε ακριβώς των αριθμό των τριχών που θα συλλέξουμε διατηρώντας τα αποθέματα της δότριας χώρας, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον, αν χρειαστεί, για νέα εμφύτευση μαλλιών.
 • Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο της μεταφοράς μεμονωμένων τριχοθυλακίων παρουσιάζει μικρή έως μηδενική πιθανότητα επιπλοκών (π.χ. οίδημα μετώπου, θυλακίτιδα)
 • Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE επιτρέπει τη λήψη τριχών από διάφορες περιοχές του σώματος π.χ. στήθος, πλάτη, γένια, χωρίς να αφήνει σημάδια
 • Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE είναι ιδανική τόσο για μικρές (π.χ. φρύδι) ή μεγάλες εμφυτεύσεις, χωρίς τη δημιουργία ουλών, σε αντίθεση με την μέθοδο FUT όπου και για μια μικρή επέμβαση θα ληφθεί ολόκληρη λωρίδα δέρματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ασθενή (πόνος, σημάδια, αιμορραγία)

Ελάχιστα Επεμβατική

Χωρίς Ουλές

Χωρίς Αιμορραγία

Ελάχιστος/Καθόλου Πόνος

Χωρίς Επιπλοκές

Άμεση Επάνοδος

Η Μεταμοσχευση Μαλλιων FUE σε άλλες περιοχές

Η μεταμοσχευση μαλλιων FUE εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στην αποκατάσταση των φρυδιών που εμφανίζουν αραίωση. Πολλές γυναίκες κυρίως λόγω αποτρίχωσης στην περιοχή των φρυδιών καταλήγουν σε μόνιμη μείωση ή εξαφάνιση των φρυδιών τους. Η μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων είναι η ιδανικότερη και φυσικότερη μέθοδος για την αποκατάσταση του προβλήματος αυτού. Με την μεταμόσχευση φρυδιών που γίνεται με τη μεταφορά των μεμονωμένων τριχοθυλακίων τα αποτελέσματα στα φρύδια είναι άριστα και απόλυτα φυσικά, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει κανείς σε tattoo με άσχημα αποτελέσματα.
 • Στην αποκατάσταση αραιών τριχών στο πρόσωπο λόγω τραύματος ή ιδιοσυγκρασίας του ασθενούς. Πολλοί επιθυμούν να πυκνώσουν τα γένια τους ή να γεμίσουν πιθανά κενά που μπορεί να εμφανίζονται. Η Follicular Unit Extraction δίνει και εδώ τη λύση, με άριστα αποτελέσματα, εφόσον η επέμβαση επιτελείται από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό.
 • Στην αποκατάσταση και διόρθωση ουλών που προέρχονται από προγενέστερες επεμβάσεις FUT. Δυστυχώς μεγάλο μέρος των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε STRIP προβαίνουν σε δεύτερη μεταμοσχευση μαλλιων FUE για να διορθώσουν τις μόνιμες και δύσμορφες ουλές που αφήνει η μέθοδος αυτή στο κεφάλι. Στην Advanced Hair Clinics μεγάλο μέρος των επεμβάσεων μεταμόσχευσης μαλλιών γίνεται για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Η Ακούρευτη Συνεδρία στη μεταμόσχευση μαλλιών FUE (Unshaven FUE)

Η διενέργεια μεταφοράς μεμονωμένων τριχοθυλακίων απαιτεί συνήθως το ξύρισμα μικρής ζώνης της δότριας χώρας, με μήκος τριχών στα 2-3 mm για την πιο εύκολη εξαγωγή και λήψη των μοσχευμάτων. Πολλές φορές όμως, το ξύρισμα της δότριας χώρας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην πραγματοποίηση μιας συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι για λόγους επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή προσωπικούς δεν μπορούν να κουρευτούν κοντά ή να γίνει αντιληπτό ότι υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση μαλλιών.

Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Βεκρής και η ομάδα του είναι οι μόνοι στην Ελλάδα που μπορούν να εφαρμόσουν την “ακούρευτη FUE” ή διαφορετικά Unshaven FUE με την ίδια ευκολία, ακόμη και σε περιστατικά που απαιτούν μεγάλο αριθμό τριχών. Κατά την διενέργεια της ακούρευτης συνεδρίας ο ιατρός λαμβάνει τα μοσχεύματα ένα προς ένα ανάμεσα από τα φυσιολογικά μακριά μαλλιά της δότριας χώρας και τα τοποθετεί με τον ίδιο τρόπο στην πάσχουσα περιοχή.

Μετά το τέλος της ακούρευτης συνεδρίας το αποτέλεσμα είναι άριστο, καθώς το μήκος των μαλλιών είναι φυσιολογικό και τίποτε δεν μαρτυρά ότι προηγήθηκε μεταμόσχευση μαλλιών. Η ακούρευτη συνεδρία είναι ο κανόνας σε ηθοποιούς, ανθρώπους του θεάματος και των επιχειρήσεων, πολιτικούς, VIP κλπ και είναι ιδανική για άτομα που πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις κοινωνικές και εργασιακές υποχρεώσεις τους χωρίς να φαίνεται το παραμικρό. Η ακούρευτη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων (Unshaven Follicular Unit Extraction) προτιμάται επίσης από τις περισσότερες γυναίκες, όπου το κούρεμα της δότριας χώρας είναι πρακτικά απαγορευτικό.

Φυσικά αποτελέσματα με Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

H μεταμοσχευση μαλλιων FUE δίνει απολύτως μόνιμα και φυσικά αποτελέσματα. Ανάλογα με την εμπειρία του ιατρού που πραγματοποίησε την επέμβαση, μπορεί να είναι από ικανοποιητικά έως άριστα. Η ανάπτυξη νέων τριχών μετά την Follicular Unit Extraction συνήθως φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ξεπερνά το 95%. Τα μαλλιά που προέρχονται από τη μεταμόσχευση είναι μόνιμα και συμπεριφέρονται απολύτως φυσιολογικά. Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής πυκνότητας ανά περιοχή ή για την κάλυψη μεγάλων περιοχών σε προχωρημένες αλωπεκίες, συνήθως απαιτούνται δύο συνεδρίες. Ο ελάχιστα επεμβατικός χαρακτήρας της μεταμοσχευσης μαλλιων fue σε σύγκριση με την τεχνική του strip, επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της δότριας χώρας και στο μέλλον, εφόσον η πυκνότητά της είναι επαρκής.

μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
εμφυτευση φρυδιων fue, fue eyebrow transplant, fue transplantation de sourcils, fue augenbrauen transplantation, trapianto di sopracciglia fue, fue пересадка бровей, trasplante de cejas fue, transplant vetull fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue

Η ανάπτυξη των νέων μαλλιών μετά τη μεταμόσχευση πραγματοποιείται σταδιακά και ολοκληρώνεται μέσα σε 12 μήνες από τη μεταμόσχευση. Τα περισσότερα μαλλιά διατηρούνται και μπορεί να αναπτυχθούν από τις πρώτες ημέρες μετά την μεταμοσχευση μαλλιων fue. Κάποια όμως αποπίπτουν τις επόμενες 2-6 εβδομάδες καθώς μετά την τοποθέτησή τους μεταπίπτουν στην τελογενή φάση. Ακολουθεί η προοδευτική επαναφύτρωση των νέων μαλλιών, η οποία ολοκληρώνεται πρακτικά στους 10 περίπου μήνες μετά την μεταμόσχευση μαλλιών. Περιγράφεται φύτρωση νέων μαλλιών ακόμη και έως 18-24 μήνες μετά την επέμβαση. Πρακτικά, όταν η εμφύτευση μαλλιών έχει γίνει στην πρόσθια ζώνη ή στο hairline και το πρόσωπο (πχ μεταμόσχευση γενίων, μεταμόσχευση φρυδιών κλπ), η φύτρωση είναι πιο γρήγορη λόγω της πολύ πλούσιας αιμάτωσης των περιοχών αυτών, και ολοκληρώνεται σε ποσοστό που αγγίζει ακόμη και το 80%, μέσα στους πρώτους 4-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE. Δεν αφήνει ουλές και σημάδια, καθώς είναι ελάχιστα επεμβατική. Δείτε φωτογραφίες με τα φυσικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE πριν και μετά την επέμβαση.

Γιατί να Επιλέξω την Advanced Hair Clinics για την FUE;

Advanced Hair Clinics είναι η πλέον εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα. Στον χώρο της διενεργούνται εκατοντάδες συνεδρίες κάθε χρόνο από Έλληνες, αλλά και ξένους επισκέπτες.

 • Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της Advanced Hair Clinics είναι ο Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Βεκρής, με εμπειρία περισσότερων από 6000 επεμβάσεων μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρεττανία, Γαλλία, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ κλπ). Όλες οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων διενεργούνται από τον ίδιο και την ομάδα του, γεγονός που εγγυάται την 100% επιτυχία και το απολύτως φυσικό αποτέλεσμα.
 • Η νέα εξέλιξη που ονομάζεται Advanced FUΕ είναι η πιο πρωτοποριακή μέθοδος σήμερα καθώς ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός τόσο της δότριας και της λήπτριας χώρας, λόγω της χρήσης εργαλείων πολύ μικρής διαμέτρου και της απευθείας τοποθέτησης χωρίς δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια χώρα (One Step Implantation) και υπάρχει ελάχιστος πόνος.
 • Ο Δρ. Αναστάσιος Βεκρής είναι από τους ελάχιστους Έλληνες ιατρούς που είναι τακτικό μέλος της ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) και καλείται κάθε χρόνο στα παγκόσμια συνέδρια μεταμόσχευσης μαλλιών για να εκπαιδεύσει στις νέες μεθόδους Follicular Unit Extraction ιατρούς από όλον τον κόσμο.
 • Στον Πλαστικό Χειρουργό Δρ. Αναστάσιο Βεκρή και στην Advanced Hair Clinics καταλήγουν για διόρθωση και αποκατάσταση οι περισσότερες αποτυχημένες επεμβάσεις εμφύτευσης μαλλιών από μη εξειδικευμένους ιατρούς. Επίσης η διόρθωση ουλών από επεμβάσεις FUT αποτελεί συχνό αντικείμενο της ιατρικής ομάδας της Advanced Hair Clinics. Η διόρθωση επιτελείται με την μεταμοσχευση μαλλιων FUE.
 • Ο Δρ Αναστάσιος Βεκρής, από τους πρωτοπόρους γιατρούς παγκοσμίως στη μεταμοσχευση μαλλιων FUE, με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στη συγκεκριμένη τεχνική, έχει εκπαιδεύσει ο ίδιος τα μέλη των ιατρικών ομάδων της Advanced Hair Clinics, όπως και δεκάδες άλλους γιατρούς και τεχνικούς σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
 • Οι ιατρικές ομάδες της Advanced Hair Clinics υπό την καθοδήγηση του Δρ Αναστασίου Βεκρή, είναι οι μόνες ομάδες για μεταμοσχευση μαλλιων FUE στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες διεθνώς, με εμπειρία στην τεχνική FUE, στην πραγματοποίηση δύσκολων ή σπάνιων περιστατικών, όπως μεταμόσχευσης γενίων, μεταμόσχευσης φρυδιών, μεταμόσχευσης σωματικών τριχών (body hair), αποκατάσταση ουλών κλπ καθώς και οι μόνοι που μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών FUE με πάνω από 3000 τριχοθυλάκια ή 7000 τρίχες σε μία μόνο ημερήσια συνεδρία διάρκειας 8 ωρών.

5.000+ Επιτυχείς Μεταμοσχεύσεις Παγκοσμίως

7000+ τρίχες σε 1 συνεδρία FUE

Δρ. Αναστάσιος Βεκρής Μέλος ISHRS

Αποκατάσταση αποτυχημένων επεμβάσεων FUT-Strip

10+ χρόνια εμπειρία στην FUE

Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE – Κόστος

Το κόστος κάθε συνεδρίας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Επίσης η διάρκεια της επέμβασης, ο αριθμός των μεταφερόμενων τριχών, η ύπαρξη ουλών από παλαιό Strip και η επιλογή “ακούρευτης” συνεδρίας (unshaven FUE) μεταβάλλουν την τιμή της συνεδρίας. Η συνεδρία αποκατάστασης φρυδιών ή ουλών ποικίλλει σε κόστος, ανάλογα με την τεχνική δυσκολία της επέμβασης.