ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Μαλλιων

Εμφύτευση Μαλλιών

Η εμφύτευση μαλλιών ή μεταμόσχευση μαλλιών είναι ουσιαστικά ο μόνος οριστικός τρόπος αποκατάστασης της ανδρογενετικής και άλλων μορφών αλωπεκίας σε άνδρες και γυναίκες και εμπίπτει στη χειρουργική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Η εμφύτευση μαλλιών ή μεταμόσχευση μαλλιών είναι ουσιαστικά ο μόνος οριστικός τρόπος αποκατάστασης της ανδρογενετικής και άλλων μορφών αλωπεκίας σε άνδρες και γυναίκες και εμπίπτει στη χειρουργική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Σε εμφύτευση καταφεύγει κανείς όταν οι συντηρητικές θεραπείες δεν επαρκούν, η αλωπεκία είναι πια εμφανής και δημιουργεί έντονα ψυχολογικά και άλλα προβλήματα στον πάσχοντα. Συνιστάται η εμφύτευση να γίνεται παράλληλα με συντηρητική θεραπεία για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Στις μέρες μας η διαδικασία της εμφύτευσης μαλλιών έχει εξελιχθεί και απλοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σχεδόν άμεσα στις δραστηριότητές του χωρίς εμφανή σημεία που να μαρτυρούν ότι υποβλήθηκε σε συνεδρία εμφύτευσης μαλλιών.

Σε όλον τον κόσμο, αυξάνεται διαρκώς το ενδιαφέρον αντιμετώπισης της τριχόπτωσης με μόνιμο και φυσικό τρόπο και η εμφύτευση δεν αποτελεί πλέον ταμπού. Η κλινική εμφύτευσης μαλλιών, ο Δερματολόγος και ο Πλαστικός Χειρουργός έχουν κύριο ρόλο τόσο στη διάγνωση, όσο και στην εμφύτευση, καθώς αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς της ειδικότητας της Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής.

Εμφύτευση – Σύγχρονες Μέθοδοι

Οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην εμφύτευση μαλλιών είναι οι εξής:

 • FUT (Follicular Unit Transplant) ή τεχνική strip εμφύτευσης μαλλιών
 • FUE (Follicular Unit Extraction) ή εμφύτευση με μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων.

Οι κύριες ενδείξεις εμφύτευσης μαλλιών είναι οι ακόλουθες:

 • Ανδρογενετική αλωπεκία σε άνδρες και γυναίκες
 • Ουλωτικές αλωπεκίες, σταθερές και μικρής έκτασης όπως πχ θυλακικός λειχήνας και τραυματικές ουλές
 • Αποκατάσταση και πύκνωση φρυδιών
 • Αποκατάσταση και πύκνωση τριχών προσώπου (μουστάκι, γένια σε άνδρες)
 • Διόρθωση ουλών που δημιουργήθηκαν από παλαιότερη συνεδρία εμφύτευσης μαλλιών FUT.

Εμφύτευση Μαλλιών – Μέθοδος FUE Με Μεταφορά Μεμονωμένων Τριχοθυλακίων

Η εμφύτευση με την τεχνική FUE κερδίζει συνεχώς έδαφος σήμερα και επικρατεί έναντι της FUT – strip. Πρωτοεφαρμόστηκε το 2003 και από τότε έχει εξελιχθεί και τελειοποιηθεί. Σκοπός της εμφύτευσης μαλλιών FUE είναι η λήψη μεμονωμένων τριχοθυλακίων από την δότρια χώρα (πίσω μέρος της κεφαλής) χωρίς τη δημιουργία μόνιμης ουλής. Είναι μια τεχνική εμφύτευσης μαλλιών πιο δύσκολη και απαιτητική για τον γιατρό και απαιτεί εμπειρία πολλών περιστατικών λόγω της μεγάλης λεπτομέρειας που απαιτεί η εφαρμογή της.

Για τον λόγο αυτό λίγοι είναι οι παγκόσμια αναγνωρισμένοι ιατροί σήμερα που εξειδικεύονται στην εμφύτευση FUE και ανάμεσά τους ο Δρ. Βεκρής, ο οποίος έχει φέρει εις πέρας πλήθος απαιτητικών περιστατικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μεταξύ των οποίων πολλοί επώνυμοι και μέλη βασιλικών οικογενειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο Δρ. Βεκρής έχει εκπαιδεύσει στην εμφύτευση πολλούς από τους Έλληνες ιατρούς σήμερα, καθώς και ιατρούς και νοσηλευτές στο εξωτερικό.

Εμφύτευση Μαλλιών – Πλεονεκτήματα FUE Έναντι Της Τεχνικής FUT – STRIP

Η εμφύτευση μαλλιών FUE έχει τεράστια πλεονεκτήματα έναντι της FUT - Strip:

 • Είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική εμφύτευσης μαλλιών και εκτελείται υπό τοπική αναισθησία
 • Ελάχιστη αιμορραγία κατά την εμφύτευση μαλλιών (σε αντίθεση με το strip)
 • Αποφυγή μόνιμων ουλών μετά την εμφύτευση στη δότρια χώρα
 • Ελάχιστος πόνος κατά τη διάρκεια και μετά την εμφύτευση 
 • Ταχεία ανάρρωση
 • Δεν απαιτούνται ράμματα στην εμφύτευση μαλλιών FUE, επομένως ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες φλεγμονής ή διάσπασης του τραύματος
 • Επιτρέπει την ομοιόμορφη χρήση όλης της δότριας χώρας κατά την εμφύτευση μαλλιών
 • Επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό των τριχοθυλακίων που πρέπει να εξαχθούν
 • Επιτρέπει τη διενέργεια εκ νέου εμφύτευσης μαλλιών στο μέλλον, αν χρειαστεί.
 • Μειωμένη πιθανότητα μετεπεμβατικών επιπλοκών όπως π.χ. οίδημα προσώπου μετά την εμφύτευση 
 • Κατά την εμφύτευση FUE μπορούν να χρησιμοποιηθούν τριχοθυλάκια διαφόρων περιοχών του σώματος π.χ. στήθος, ράχη ή πρόσωπο, χωρίς τη δημιουργία ουλής.
 • Η εμφύτευση FUE είναι εξίσου κατάλληλη για μικρές π.χ. φρύδι ή μεγάλες επεμβάσεις, χωρίς τη δημιουργία ουλής, ενώ με τη μέθοδο strip, απαιτείται η λήψη λωρίδας δέρματος και η τοποθέτηση ραμμάτων ακόμη και για τη μικρότερη επέμβαση.

Η εμφύτευση μαλλιών με την τεχνική FUE κερδίζει σήμερα συνεχώς έδαφος έναντι της τεχνικής strip, λόγω της ελάχιστα επεμβατικής φύσης της, της αποφυγής δημιουργίας μόνιμων ουλών, της ταχείας ανάρρωσης και των φυσικών αποτελεσμάτων.

Εμφύτευση Μαλλιών – Επιτυχία

Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων, αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχία της εμφύτευσης μαλλιών. Πολύ σημαντική στο αποτέλεσμα της εμφύτευσης μαλλιών είναι η ικανότητα και η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού.

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εμφύτευση είναι:

 • Η ηλικία του ασθενούς που προβαίνει σε εμφύτευση 
 • Τα χαρακτηριστικά του προσώπου
 • Η έκταση της αλωπεκίας πριν την εμφύτευση μαλλιών
 • Ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να ληφθούν από τη δότρια χώρα
 • Οι προσδοκίες του ασθενούς που αποφασίζει να κάνει εμφύτευση 
 • Οι πιθανές μελλοντικές ανάγκες για πιθανή δεύτερη συνεδρία εμφύτευσης μαλλιών.

Στην Advanced Hair Clinics κάθε ασθενής που προβαίνει σε εμφύτευση αποτελεί μοναδική περίπτωση γιατί οι ανάγκες του είναι διαφορετικές. Ο σχεδιασμός και η κατανομή των τριχοθυλακίων  διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς και να πληρούνται τρεις κύριες προϋποθέσεις:

 • Η εμφύτευση να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στην δότρια χώρα (μείωση ουλοποίησης, ομοιόμορφη κάλυψη)
 • Η εμφύτευση να οδηγεί σε ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα
 • Η εμφύτευση να οδηγεί στη μέγιστη δυνατή πυκνότητα, δεδομένων των αναγκών και των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου.

Εμφύτευση Μαλλιών – Επιπλοκές

Οι επιπλοκές της εμφύτευσης μαλλιών είναι συχνότερες στην FUT – STRIP εμφύτευση , λόγω της πιο επεμβατικής φύσης της τεχνικής.

Στην FUE εμφύτευση είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν

 • Τοπική θυλακίτιδα στη λήπτρια χώρα (<0.3%)
 • Οίδημα προσώπου κυρίως μετώπου που υποχωρεί σε 1 έως 2 ημέρες (<1%)
 • Μειωμένη φύτρωση (ποσοστό φύτρωσης >90%)
 • “Shock loss” μετά από εμφύτευση 

Η χρήση κατάλληλων πρωτοκόλλων μετά την εμφύτευση μαλλιών και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπως κορτιζόνη για την αποφυγή οιδήματος, μινοξιδίλη για την αποφυγή «shock loss» κλπ, έχει μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες σημαντικών επιπλοκών μετά από εμφύτευση .

Εμφυτευση Μαλλιων – Κόστος

Το κόστος της συνεδρίας εμφύτευσης μαλλιών ποικίλλει, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρονική διάρκεια, των αριθμό των τριχών που μεταφέρονται, την τυχόν αυξημένη δυσκολία της επέμβασης. Εμφύτευση μαλλιών FUE σε περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί επεμβάσεις τύπου strip και υπάρχει ουλοποίηση της περιοχής μπορεί να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο και να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Εμφύτευση FUE μπορεί να γίνει και χωρίς να προηγηθεί κούρεμα της δότριας χώρας (unshaven session). Κάτι τέτοιο βέβαια είναι περισσότερο χρονοβόρο και απαιτεί ειδική ικανότητα από τον χειρουργό.

Λόγω της λεπτομερούς φύσης της επέμβασης και της πολύωρης διάρκειάς της, το κόστος μιας συνεδρίας εμφύτευσης μαλλιών ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 2000 ευρώ.

Εμφύτευση Μαλλιών – Γιατί Να Επιλέξω Την Advanced Hair Clinics

Η επιλογή της κλινικής εμφύτευσης μαλλιών είναι πολύ σημαντική.

 • Στην Advanced Hair Clinics υπάρχει εμπειρία χιλιάδων περιστατικών εμφύτευσης και ο Δρ. Αναστάσιος Βεκρής έχει χειρουργήσει πλήθος επώνυμων και μη ασθενών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
 • Στην Advanced Hair Clinics εφαρμόζεται η τεχνική εμφύτευσης Advanced FUE & One step FUE που προκαλεί ελάχιστο τραύμα και έχει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.
 • Τις επεμβάσεις εμφύτευσης μαλλιών πραγματοποιεί ή επιβλέπει ο παγκοσμίου φήμης χειρουργός μαλλιών & πλαστικός χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Βεκρής, τακτικό μέλος της ISHRS. Το δε προσωπικό της κλινικής είναι άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στις εμφυτεύσεις μαλλιών.
 • Υπάρχει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στην αποκατάσταση ουλών ή κακών αποτελεσμάτων από αποτυχημένες παλαιότερες επεμβάσεις εμφύτευσης που πολλοί ασθενείς έχουν υποβληθεί στο παρελθόν.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Άνθρωποι - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Αποτελέσματα

 • μεταμοσχευση μαλλιων αποτέλεσμα πριν μετά 001
 • μεταμόσχευση μαλλιών fue αποτέλεσμα πριν μετά 002
 • μεταμόσχευση μαλλιών fue αποτέλεσμα πριν μετά 003
 • μεταμόσχευση μαλλιών fue αποτέλεσμα πριν μετά 004
 • μεταμόσχευση μαλλιών fue αποτέλεσμα πριν μετά 005
Θέλω Να Μάθω Περισσότερα

"Η απώλεια μαλλιών έχει προβληματίσει πολλούς άνδρες και γυναίκες από την αρχαιότητα ακόμα και είναι πηγή ψυχολογικών προβλημάτων, ειδικά στη σημερινή απαιτητική εποχή.  Στις μέρες μας, η εμφυτευση μαλλιων είναι η πιο διαδεδομένη αισθητική επέμβαση στους άνδρες στο Δυτικό κόσμο. Ο τομέας αυτός εξελίσσεται καθημερινά με γρήγορο ρυθμό και με εντυπωσιακά & φυσικά αποτελέσματα."

Δρ. Αναστάσιος Βεκρής, Πλαστικός Χειρουργός
Επιστημονικός Διευθυντής Advanced Hair Clinics

Βιογραφικό
πλαστικός χειρουργός δρ αναστάσιος βεκρής, ειδικός στη μεταμοσχευση μαλλιων

Επικοινωνήστε μαζί μας!

[NEXForms id="194"]
graduation-hatcrossmenuchevron-right