Αποτελέσματα Πριν και Μετά

Κατηγορίες

Κατηγορίες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 4.267 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 128.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 4,267

  Τρίχες: 8,446

  Μήνες μετά την επέμβαση: 15

  Λεπτομέρειες
 • Ακούρευτη μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 1.656 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία, εμπρός. Αποτέλεσμα 006.

  Ακούρευτη Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 1,656

  Τρίχες: 3,477

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 2.318 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 126.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 2,318

  Τρίχες: 4,103

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 2.304 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 125.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 2,304

  Τρίχες: 4,879

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 2.288 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 124.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 2,288

  Τρίχες: 4,983

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 2.543 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 123.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 2,543

  Τρίχες: 7,061

  Μήνες μετά την επέμβαση: 6

  Λεπτομέρειες
 • Εμφύτευση γενιών FUE με 1.700 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία, εμπρός. Αποτέλεσμα 009.

  Εμφύτευση Γενιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 1,700

  Τρίχες: 4,328

  Μήνες μετά την επέμβαση: 6

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 4.484 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 122.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 4,484

  Τρίχες: 8,396

  Μήνες μετά την επέμβαση: 6

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 2.278 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 121.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 2,278

  Τρίχες: 4,785

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 1.831 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 120.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 1,831

  Τρίχες: 4,487

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 1.029 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 119.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 1,029

  Τρίχες: 2,543

  Μήνες μετά την επέμβαση: 3

  Λεπτομέρειες
 • Μεταμόσχευση μαλλιών FUE με 4.407 τριχοθυλάκια, πριν και μετά την θεραπεία. Αποτέλεσμα 118.

  Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

  Τριχοθυλάκια: 4,407

  Τρίχες: 9,300

  Μήνες μετά την επέμβαση: 12

  Λεπτομέρειες