Saç, görünüşümüz için önemli bir faktördür. Genetik ve çevresel faktörler, hem saç dokusunu hem de kalınlığını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır,  bu iki faktörün kombinasyonu da nihai sonucu göstermektedir. Çoğu yeni araştırma, saç morfolojisinin ağırlıkla genetiğe yatkın olduğunu ve her zaman çevresel koşulların da etkisi altında olduğunu göstermektedir. Saç DNA Testi sayesinde, saç morfogenesisiyle ilgili genleri ve özellikle de farklı kellik tiplerini (alopesi) açıklayabilen genleri tanımlamak artık mümkün.

Saç Morfolojisi

Genetik kontrol altına alınmış görünen insan saçı özellikleri arasında gri saç rengi, saç dokusu ve kalitesi (dalgalı, kıvırcık veya düz) bulunur. Özellikle, saçı gri olarak renklendiren genin IRF4 olarak tanımlandığı, PRSS53 geninin dudak rengini etkilediği ve EDAR geninin de saç kalınlığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Moleküler Biyoloji ve araştırma uygulamaları sayesinde, yalnızca saç dökülme tiplerini değil, saç türünün, renginin, kalınlığının ve gri rengi gibi diğer birçok morfolojik karakteristik özelliklerini de içeren genotip ve gen mutasyonlarını da belirleyebiliyoruz. Saç dökülmesine neden olan genetik yatkınlık ile ilgili önemli bilgiler sağlayan toplam 500 farklı nokta mutasyonu test ve  analiz edilmektedir.

Saç Dökülmesi İçin Genetik Test – Saç Dökülmesi DNA Testi

dna-hair-testAlopecia, yaşa bakılmaksızın her iki cinsiyeti de etkileyen çok karmaşık, poligenik, otoimmün bir hastalıktır. Modern gen haritalama teknikleri kellikle  ilişkili olduğu gibi, 5 küçük gen bölgesini işaretlediler. Tecrübeli bir doktor bu bulguları  değerlendirildiğinde,  kişinin saç dökülmesinden önce bile genetik olarak  saç kaybı yaşayıp yaşamayacağına dair bilgi sahibi olup, karar verebilir..

Saç dökülmesi DNA Testi;  Androgenetik Alopesi veya Erkek tipi Saç dökülmesi gibi saç kaybı bozukluklarıyla ilişkili genetik varyantları tanımlar ve saç dökülmesinin yaşanıp yaşanmayacağını tespit eder. Basit ve neredeyse ağrısız bir testtir ve hastadan sadece bir damla kan alır, özel toplama sistemlerinde korunur.

Saç Dökülmesi DNA Test sonuçları, örneğin alınmasından 7 gün sonra elde edilir.

Gri Saçlar İçin Genetik Test

Özellikle gri renk, saçlarımızın en görünür ve güçlü morfolojik özelliklerinden biridir. Gri renk, doğal yaşla ilişkili bir özelliktir ve daha sık olarak yaşlandıkça insanlarda görülür. Yine de, bazı durumlarda, hem kadın hem de erkek bireylerin önemli bir  yüzdesinde, öncelikle çevresel faktörler, stres ve genetik nedeniyle  saç rengi erkenden  gri renge dönüşebilir.
Saçın gri renge dönüşümünden sorumlu olan gen IRF4‘tür. Daha spesifik olarak, IRF4’ün polimorfizmi rs12203592, saç rengi ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir ve dolayısıyla rs12203592 mutasyonlarının neden olduğu IRF4 geninin azaltılmış ekspresyonu, melanin düzeylerinin düşmesine ve saçta gri tonlama fenotipine yol açar. Bu varyantın saptanması, özel toplama sistemlerinde korunan, hastadan yalnızca bir damla kan alımını gerektiren, basit ve hemen hemen ağrısız bir test yoluyla mümkündür.

Sakal Kalınlığının Genetik Testi

dna-hair-testingBu test , görünüşün zamanla gelişme ihtimaline güvenmeksizin, yüz kıllarının büyümesine karışan geni kontrol etmemizi, böylece yüz kıllarındaki büyüme eğilimini tahmin etmemizi mümkün kılmaktadır.

Sakal büyümesinin kalınlığından sorumlu gen EDAR’dır. Özellikle, rs365060 EDAR geninin bir türevi olup, saç kalınlığı ve büyümesi ile kuvvetli bir şekilde ilişkilidir. Bu bulgunun saptanması, özel toplama sistemlerinde korunan, hastadan yalnızca bir damla kan alımını gerektiren basit ve hemen hemen ağrısız bir test yoluyla mümkündür.

Kaş Kalınlığı İçin Genetik Test

Kaşlar, bir erkeğin veya kadının yüzü için büyük önem taşır çünkü görünüşümüzü büyük ölçüde etkiler.
Yüzün özelliklerinden farklı genler sorumludur. Kaş şekli ve yoğunluğu ile ilişkili gen FOXL2 ve rs112458845 polimorfizmidir. Bu bulguların saptanması, özel toplama sistemlerinde korunan, hastadan yalnızca bir damla kan gerektiren basit ve hemen hemen ağrısız bir test yoluyla mümkündür.