Fut (Follicular Unite Transplantation) Saç Ekimi, aynı zamanda Şerit Hasat Yöntemi olarak da bilinir; saç dökülmesini önlemek için eski bir saç restorasyon tekniğidir. 90’lı yıllarda başlamış ve hızla dünya çapında yayılmıştır. Son birkaç yılda, Fut-Strip tekniğinin uygulanmasında belirgin bir azalma, yenilikçi Advanced Fue tekniğinin küresel itibarı ve görünürlülüğünde önemli bir artış olmuştur; esas olarak Fut-Strip prosedürünün istenmeyen etkileri olmaksızın mükemmel sonuçlar sağlıyordu.

Prosedür

Fut-Strip saç ekimi prosedürü aşağıdaki ana safhalara sahiptir:

  • Dönör alanının şeridinin tasarımı. Bu genellikle saçlı derinin oksipital bölgesinden alınır ve bir nakil olarak kullanılır. Şerit genişliği genellikle 1-2 cm arasında değişir ve bir dış kulaktan (pinna) diğerine uzatılır.
  • Şerit boyunca lokal anestezi uygulanır.
  • Deri altı yağ tabakasından neşter veya makasla Strip ayrılır. Bu, her iki taraftan deri altı yağa kadar uzanan bir kesi ile gerçekleştirilir.
  • Yara dikişi, genellikle katmanlar halinde uygulanır, derinin derin katmanlarında subkütan emilebilir dikişler, üst cilt katları için naylon dikişler veya endodermik ardışık dikişler bulunur. Son zamanlarda, en gelişmiş kusursuz dikiş tekniği olan  trikofitik kapanma uygulanmaktadır, bu;  epidermal kenarların yakınlaştırılmasını mümkün kılarak, skardaki kıl büyümesinin optimal ve kozmetik olarak kabul edilebilir bir sonuç vermesine  izin verir.
  • Greftlerin işlenmesi – Uygun çapta greftler oluştuğu için şerit kademeli olarak parçalara kesilir. Çoğu durumda, bu durum aşırı büyük greft üretir ve doğal olmayan sonuçlar doğurur.
  • Saç foliküllerinin implantasyonu;  genellikle neşter veya iğne ile reseptör delikleri oluşturularak, greftler forseps kullanılarak resepsiyonlara implante ediliyor – Kanlı bir işlem, postoperatif şişme ve verici alanın skarlaşmasına neden oluyor.

Sonuçlar

Cerrahi ekibin deneyimi ve becerisi,  yoğunluk açısından sıklıkla mükemmel sonuçlar verebilen bir Fut-Şerit Saç Ekimi’nin başarı oranında belirleyici bir rol oynamaktadır. Fut-Strip yöntemi, saç kaybı konusunda, Advanced Fue’de görüldüğü  gibi doğal görünümlü sonuçlar sağlamıyor.

Androjenik Alopesi, gelişen bir fenomen olduğundan, gelecekte ikinci bir saç nakli operasyonunu gerektirebilir. Fut-Şeritli bir saç ekimi gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gelecekte bir işlemden geçmek, ya mevcut insizyonun genişletilmesi ya da birinci insizyona alınması (ikinci kesime paralel) (çift kesimli insizyon)  zor bir eylem olabilir,  mevcut estetik problem daha da kötüleşebeilir..
FUT-Strip tekniğinin en büyük dezavantajı, dönör alanında kalıcı ve dismorfik yara izleri oluşturmasıdır ve bu yara alanına genellikle kronik hiperestezi ve / veya ağrılı nöromalar eşlik eder. Fut-Strip saç nakli geçirmiş hastaların en az % 5-10’u operasyon sonrası skar alanında kronik ağrılar bildirirken,  hastaların % 20-25’inde skar (şerit) alanında hiperestezi gözlenir. Birden fazla Fut-Şerit saç nakli gerçekleştiğinde ise,  komplikasyonların daha da  artma şansı  vardır.
Fut-Strip tekniğinin ek bir dezavantajı, şeritlerin işlenmesinden dolayı kıl folikülleri “yaralanır” ve hayatta kalma şanslarını azalır..
Son olarak, resepsiyonların oluşturulması, kanama, şişme ve acıyı yoğunlaştırır. Aynı zamanda, büyük boyutlu greftlerin implantasyonu, hoş olmayan bir estetik fenomene yol açar.

Neden Advance Hair Clinics’i Seçmelisin: Advanced Hair Clinics’lerde, Advanced  Fue Saç Ekim Tekniği uygulanan hastaların % 35-40’ı daha önce FUT-Strip tekniği ile gerçekleştirilmiş  bir transplantasyona tabi tutulmuştur. Bu hastalar saç yoğunluğunu arttırmak ve doğal görünümlü bir saç çizgisi oluşturmak için kliniklerimize çok güveniyor. Buna ek olarak, Fut-Strip saç nakli vakalarının % 15-20’inde restorasyona ihtiyaç duyan oldukça büyük, görülebilir, yanlış biçimli yara izleri var.

Bu nedenledir ki , travmayı yok denecek kadar  en aza indiren Advanced Fue tekniğinin iyi bir zeminde hızla büyümesi ve talep görmesi, Fut-Strip tekniğinin  hasta konforu bakımından önemli bir azalma yaşamasından ve   yukarıda belirtilen nedenlerden ötürüdür.