T

eknika FUE (Nxjerrja e Njësise Folikulare) e transplantit te flokëve, nje metode qe transferon cdo follikuj te flokëve, u prezantua në vitin 2003 dhe tani po fiton terren për shkak të natyrës minimalisht invazuese. Qëllimi kryesor i kësaj teknike është marrja e cdo follikuli te flokeve nga vendi i donatorëve, pa krijuar shenje të përhershme të dukshme. Për shkak te kohes të gjatë të të mësuarit dhe detajeve të madha qe kerkon, kjo metodë është jashtëzakonisht e vështirë nga pikëpamja teknike.

Hapat kryesore të kësaj teknike janë:

 • Heqia e follikujve te flokëve
 • Përdorimin e punch me diametër të vogël (0.8-1.0mm)
 • Përcaktimi i vendit të donatorëve(dhuruesve) dhe anestezi lokale
 • Exportimin e folikujve

Kushtet më të mira te ruajtjes së follikulit te flokët pas nxjerrjes janë:

 • Ambjent te lengshem ,kryesisht solucion fiziologjik
 • Temperaturë e ulët (4 ° C)
 • Shmangien e manovrave me pinca
 • Nese plotësohen këto kushte mbijetesa e grafts është e kënaqshme dhe mund të qëndrojë jashtë trupit dhe 8 orë pas eksportit (nxerrjes).
 • Projektimi dhe instalimi i shpërndarjes të follikujve te flokëve

Përgatitja dhe shpërndarja e follikujve te flokëve gjatë vendosjes së tyre, eshte një nga faktorët më te rendesishem për suksesin e operacionit. Duhet të merren në konsideratë faktorë të tillë si:

 • Mosha e pacientit
 • Tiparet e fytyrës
 • Shkalla e shprehjes se alopecise (graviteti i renies se flokeve)
 • Numri i follikujve në dispozicion
 • Pritjet e pacientit
 • Nevojat e se ardhmes. Përgatitja dhe shpërndarja e follikujve te flokëve është përshtatur plotësisht dhe duhet të përmbushe nevojat e çdo pacienti duke plotesuar tre kushte themelore:
  1. Te kete ndikim minimal në vendet e dhurimit dhe vendosjes (reduktimin e shenjave dhe mbulim uniform)
  2. Te prodhoje një rezultat të përkryer natyror
  3. Të prodhoje densitetin maksimal të mundshem duke marrë parasysh zgjatjen e seancës, follikujt në dispozicion dhe nevojat e pacienteve.

Vendosja e folikujve te flokeve( grafts) mund të bëhet me dy teknika kryesore:

 • Duke krijuar bazat,duke përdorur gjilpërë dhe thike dhe pastaj duke e vendosur secilin folikuj te flokëve ne folete perkatese duke përdorur piskatore
 • Duke përdorur implantimin të veçantë (implanters), të cilat lejojnë rritje direkte të follikujve te flokëve pa krijuar bazat. Përdorimi i implanters ofron avantazhe të rëndësishme sepse ato lejojnë përcaktimin e thellësinë ,te këndit te implantimit dhe drejtimin e çdo folikuli te flokeve në bazë të nevojave të seciles zone dhe kontribuon në shërimin e shpejtë me trauma minimale në vendin e donatorëve(dhuruesve).

Rezultatet e transplantit te flokeve

Rezultatet pas transplantit te flokeve me metodën FUE, mund të jene shumë te mira deri të shkëlqyera, në varësi të përvojës së mjekut që ka kryer operacioni. Mbirja zakonisht arrin nivele shumë të larta, mbi 95%, dhe me dizajn(stilim) të pershtatshem mund të arrihen rezultate krejtësisht natyrore. Rritja e flokëve të rinj është graduale. Disa prej tyre mund të zhvillohen qe ne javët e para, por zakonisht nuk ka renie te flokut te transplantuar deri në fund të muajit të dytë pas operacionit. Gjithashtu kemi mbirje progresive të flokeve të rinj, e cilet përfundojne praktikisht 12 muaj pas transplantit, por ka dhe raporte që tregojne se rritja e flokëve të rinj mund të vazhdoje dhe 18-24 muaj pas operacionit.

μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
εμφυτευση φρυδιων fue, fue eyebrow transplant, fue transplantation de sourcils, fue augenbrauen transplantation, trapianto di sopracciglia fue, fue пересадка бровей, trasplante de cejas fue, transplant vetull fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue
μεταμοσχευση μαλλιων fue, fue hair transplant, fue greffe de cheveux, fue haartransplantation, trapianto di capelli fue, fue по пересадке волос, trasplante de cabello fue, transplantin e flokeve fue

Flokët e transplantuar jane te përhershëm dhe sillen krejt normalisht. Për të arritur dendësi maksimale për zonën, apo për të mbuluar fusha të mëdha ne format e avancuara te renies se flokeve (alopecise), zakonisht nevojiten të paktën dy seanca. Natyra minimale invazive e teknikës FUE ne krahasim me teknikën strip, lejon përdorimin e vendit të donatorëve(te dhuruesve) në të ardhmen, nëse dendësia është e mjaftueshme.

Përfitimet e transplantit te flokëve me tekniken FUE

Përparësitë teknike të transplantit te flokeve me tekniken FUE, kundrejt teknikave të vjetra UFT ose strip, janë shumë të konsiderueshme dhe kontribon në rritjen e popullaritetit të metodës dhe zhvendosje graduale të strip:

 • Shmang shenjat e perhershme (cikatriciet) në vendet e dhurimit
 • Ka gjakderdhje minimale (në krahasim me strip)
 • Transplanti FUE është minimalisht pushtuese(invazuese) dhe kryhet nën anestezi lokale
 • Dhimbje minimale pas operacionit
 • Shërim të shpejtë
 • Nuk kërkon qepje, duke minimizuar shanset e infektimit
 • Lejon përdorimin uniform te te gjithë donatorëve të zones
 • Lejon përcaktimin e saktë të follikujve te flokëve të nxjerrë
 • Lejon ripërdorimin e vendit të donatorëve, pa pasoja për ndërhyrje të ardhshme
 • Redukton komplikacione të tilla si ënjtje të fytyrës
 • Lejon përdorimin si një vend dhurues, rajone të ndryshme të trupit p.sh. gjoksi ,fytyra, pa shkaktuar shenja
 • Është po aq e përshtatshme për zona te vogla si vetull apo per operacione të medha pa shkaktuar shenja(cikatricie) ,ndërsa metoda strip kerkon qepje te lëkurës dhe per nderhyrje te vogla .

Minimalisht Invazive

Nuk Scars

No Gjakderdhje

Minimale/Pa dhimbje

Nuk ka efekte anësore

Shërim të menjëhershëm