M
irë se vini në seksionin internet konsultimit. Kliko në formën e interesit tuaj dhe të merrni ridrejtuar në faqen përkatëse. Ne jemi duke theksuar se forma konsultimeve online mund të përdoret afërsisht të marrë një vrojtim të foto mjekësore një klient të mundshëm s. Prandaj, në asnjë mënyrë nuk mund të zëvendësojë Live konsultimit dhe trajtimet seanca që ndodhin në objektet tona klinikë, të mbajtura nga personeli ynë i specializuar dhe me përvojë.