Haartransplantatie

Advanced Hair Clinics heeft de specialisten die de juiste oplossing bieden voor UW probleem met haarverlies.

Haaruitval

...heeft mensen altijd beroerd, vandaar hun streven naar herstel
haaruitval de oudheid

De Oudheid

De eerste bekende getuigenis van haarverliesbehandeling gaat terug tot rond 1550 voor Christus, aangetroffen in de Ebers-papyrus uit het oude Egypte. Zelfs de Bijbel bevat verwijzingen naar haaruitval en het belang van haar voor mannen. Iedereen kent het verhaal van Samson en Delilah, waar de kracht van de mens wordt geïdentificeerd met lang haar. Er is ook een verwijzing in de boeken van Samuël naar de profeet Elisha, die kaal was.

In het oude Rome wordt vermeld dat Julius Caesar Egyptische recepten gebruikte tegen haaruitval.

haaruitval het oude griekenland

Het oude Griekenland

Later, in het oude Griekenland, rond 400 voor Christus, constateert de vader van de moderne geneeskunde, Hippocrates, dat eunuchen, indien gecastreerd vóór de puberteit, geen androgenetische alopecia ontwikkelen, waardoor ze voor het eerst de relatie tussen kaalheid en het effect van mannelijke hormonen documenteren na de puberteit. Hij stelde ook behandelingsmethoden voor met destijds bekende kruiden.

haaruitval moderne tijden

Moderne tijden

Tijdens de Middeleeuwen was koeienspeeksel het favoriete medicijn voor haarverliesbehandeling, een overtuiging die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. Het moderne tijdperk van haartransplantatie begint in 1939 in Japan, met de dermatoloog Dr. Okuda die haartransplantatie uitvoerde met huidtransplantaten en zijn resultaten (200 gevallen) publiceerde in een Japans medisch tijdschrift. Vanwege de taalbarrière en de tussenkomst van de Tweede Wereldoorlog bleef het werk van Dr. Okuda helaas meer dan 20 jaar onbekend. Chirurgisch herstel van de hoofdhuid voor de behandeling van androgenetische alopecia werd in 1960 voor het eerst geïntroduceerd in de VS door Dr. Norman Orentreich. Hij bestudeerde de zones waar grafts kunnen worden verwijderd, implanteerde deze vervolgens en toonde aan dat de haren (verwijderd van de achterkant van het hoofd) na implantatie niet uitvallen. Zo introduceerde hij de termen "donorgebied" en "ontvangstgebied".

Haartransplantatie - De Technieken

Oude technieken

De eerste haartransplantaties, geïntroduceerd in de jaren 60 en ongeveer veertig jaar lang toegepast, werden gekenmerkt door hun extreem invasieve, pijnlijke en bloederige aard en door hun zeer slechte cosmetische resultaten.

Plastisch chirurgen waren de eersten die de verplaatsing van huidflappen van de hoofdhuid met intacte bloedtoevoer (flapchirurgie) gebruikten om huiddefecten of kale gebieden te bedekken. Bij deze operaties werd een deel van het kale deel van het hoofd weggesneden en bedekt met een huidflap afkomstig van aangrenzende delen van de hoofdhuid. Deze ingrepen waren bijzonder pijnlijk en bloederig, werden meestal uitgevoerd onder algemene verdoving en het cosmetische resultaat was meestal erg slecht.

In de huidige plastische chirurgie wordt de toepassing van huidflaptransplantaties nog steeds gebruikt voor specifieke gevallen, zoals het loslaten van de hoofdhuid als gevolg van letsel, langdurige beschadiging van de huid door diepe brandwonden, in geval van uitgebreide huidkanker, enz. Het gebruik van huidflappen voor chirurgisch herstel van androgenetische alopecia, aan de andere kant, is praktisch opgeheven en wordt hier alleen om historische redenen vernoemd.

Een andere techniek voor de behandeling van mannelijke kaalheid die in het verleden wijdverbreid werd gebruikt, was de zogenaamde reductie van de hoofdhuid. Bij deze procedure werd een deel van de kale huid weggesneden, de aangrenzende huid werd uitgerekt met de juiste ondersnijdingen en de wond werd vervolgens gehecht met als doel de omvang van het kale deel van de hoofdhuid te verminderen. Deze operaties werden gekenmerkt door het bestaan ​​van grote en misvormde postoperatieve littekens en lelijke cosmetische resultaten.

Een moderne, verbeterde versie van de techniek voor het verminderen van de hoofdhuid, aangewend in gevallen van afwezigheid van huid of van uitgebreide littekens op de hoofdhuid als gevolg van brandwonden of verwondingen, is het gebruik van weefselexpanders. Bij deze procedure, die doorgaans wordt uitgevoerd onder algemene verdoving, wordt een weefselexpander onderhuids ingebracht in het gezonde deel van de hoofdhuid en wordt de wond gehecht. Vervolgens wordt de weefselexpander gedurende een periode van 8-12 weken geleidelijk uitgerekt met een zoutoplossing, wat tevens resulteert in een geleidelijke uitrekking van de bovenliggende huid van de hoofdhuid. Wanneer de verwijding is voltooid, volgt een tweede operatie om de weefselexpander weg te nemen en om een deel of het volledige kale gedeelte van het litteken of  van de hoofdhuid te verwijderen; de opening in de huid wordt vervolgens bedekt met de overtollige uitgerekte huid van de hoofdhuid. Dit ingewikkeld, langdurig en pijnlijk proces heeft bepaalde ernstige aanwijzingen, maar wordt om esthetische redenen niet gebruikt om mannelijke kaalheid te dekken, vanwege zijn zeer invasieve karakter.

In de jaren tachtig verscheen de techniek van “punch graft” transplantatie, als antwoord op de groeiende behoefte aan minder invasieve technieken voor haarherstel, toen men begon te begrijpen dat hoofdharen in groepen groeiden. Bij “punch grafting” wordt een cirkelvormig mes (punch) met een grote diameter (typisch 0,5 mm) gebruikt om in totaal 20 tot 30 haren te verwijderen en om die vervolgens in een gat met een kleinere diameter (typisch 0,4 mm) te plaatsen,  vooraf geboord in het ontvangstgebied van het kale gedeelte van het hoofd.

Punch-transplantatie werd in het decennium van 1980-1990 op grote schaal toegepast, maar werd geleidelijk stopgezet omdat het traumatisch en bloederig was en gekenmerkt door onnatuurlijke cosmetische resultaten. Immers, deze grote transplantaten van 20-30 haren (plug-transplantaten) kunnen niet dicht bij elkaar worden geplaatst en bootsen niet de natuurlijke follikels na die veel dunner zijn, vooral in het haarlijngebied. Het onnatuurlijke uiterlijk van deze plugtransplantaten staat bekend als het ‛pop-achtige effect’. In de afgelopen jaren is “punch transplantatie” praktisch volledig opgegeven, maar er zijn nog steeds tal van gevallen van patiënten die een haartransplantatie hebben ondergaan met deze methode. Die patiënten nemen nu hun toevlucht tot plastische chirurgie en de FUE-techniek om de littekens en de onnatuurlijke haarlijn te herstellen.

Nieuwe technieken

In het begin van de jaren negentig werd de FUT (Follicular Unit Transplantation) of Strip-methode in gebruik genomen. Het wordt uitgevoerd met een chirurgische insnijding van een deel van de huid en haren in het donorgebied aan de achterkant van het hoofd. Het uitgesneden harige huidgedeelte wordt vervolgens onder de microscoop onderworpen aan een speciale behandeling en gescheiden in grafts,  die vervolgens in het kale gebied worden ingeplant. Afhankelijk van de technische opleiding en ervaring van het medische team, verkrijgt men op die manier minigrafts (met 4-8 haren) of micrografts (met 1-3 haren). De huid in het donorgebied wordt gehecht met als gevolg een permanent litteken, waarvan de diameter afhangt van de hechttechniek en de breedte van de ontbrekende strip. Misvormde postoperatieve littekens die cosmetische restauratie vereisen, zijn daarbij niet ongewoon.

Men lijkt betere resultaten te bekomen i.v.m. het litteken wanneer de trichofytische sluitingstechniek wordt gebruikt. Het produceren van grafts met een grote diameter met verschillende haren, die niet vergelijkbaar zijn met de normale grafts van de hoofdhuid, leidt vaak tot onnatuurlijke esthetische resultaten, vooral wanneer er meerdere grafts in het haarlijngebied worden geïmplanteerd.

De meest moderne vorm van haartransplantatie is FUE (Follicular Unit Extraction), waarbij individuele grafts worden overgebracht van de achterkant van het hoofd naar de uitgedunde zone. FUE werd voor het eerst vermeld in 2002-2003, toen het nog in een experimentele fase was, en is sindsdien geleidelijk geëvolueerd. Aanvankelijk was het mogelijk om slechts een paar honderd grafts over te brengen, maar tegenwoordig (met behulp van automatische extractieintrumenten)  is het mogelijk om op één dag meerdere duizenden haarzakjes in te planten.

FUE heeft aanzienlijke voordelen ten opzichte van FUT, omdat de laatste enorme, onooglijke littekens achterlaat die permanent zichtbaar blijven aan de achterkant van het hoofd en mogelijk levenslang pijn kunnen doen. FUE biedt daarentegen geweldige esthetische resultaten zonder lineaire littekens, pijn of ongemak.

Advanced Hair Clinics heeft ruime ervaring en vakkennis in het toepassen van de FUE-methode, zelfs in de moeilijkste gevallen. Meer specifiek gebruiken we Advanced FUE, bestaande uit de extractie van individuele grafts met een automatische extractie-instrument (FUE Direct) en implantatie met behulp van een implantatie-instrument in één stap, zonder dat er opening in de huid van het ontvangstgebied hoeven te worden gemaakt (One-Step Implantation). Op die manier worden het bloeden, trauma, oedeem en de postoperatieve pijn na de FUE-sessie aanzienlijk verminderd.

De laatste jaren zijn er veelbelovende robotische haartransplantatiesystemen verschenen (Robotic Hair Transplantation of ARTAS® Robotic Hair Transplant). Vanwege een gebrek aan voldoende nauwkeurigheid kunnen deze systemen momenteel geen ervaren FUE-haartransplantatieteam vervangen, maar verbetering van deze technologie in de toekomst kan op een gegeven moment hun algemeen gebruik mogelijk maken.

Alternatieve technieken

Naast haartransplantatie, die tot op heden de enige wetenschappelijke methode is om de haargroei in het kale deel van de hoofdhuid permanent te herstellen, bestaan er tevens verschillende niet-invasieve en niet-medische manieren (soms aangewend of nog steeds in gebruik) om kale plekken te bedekken.

Haarprothese is een techniek die een gedeeltelijke of volledige bedekking van het kale gedeelte van de hoofdhuid biedt door gebruik te maken van een pruik of speciale protheses, gemaakt van natuurlijk of kunsthaar in verschillende kleuren, lengtes of texturen, afhankelijk van de betrokken persoon en hun gelaatstrekken. De haarprothese wordt op de hoofdhuid vastgemaakt met een speciale lijm of met clips die aan het haar aan de zijkanten van het hoofd haken (indien aanwezig). Het gebruik van een prothese vereist zorg en reiniging van zowel de huid als de prothese zelf.

Een onvoldoende reiniging of slechte aanbrenging van de prothese kan een ontsteking van de hoofdhuid, jeuk of chronische irritatie veroorzaken. Door druk leidt het chronisch gebruik van een prothese geleidelijk tot krimping van het kale gedeelte van de hoofdhuid, verschrompeling en verlies van aangrenzende haren die gedeeltelijk door de prothese worden bedekt, en verkleuring van de bedekte huid. Het gebruik van haarprothesen en pruiken om esthetische redenen (zowel bij mannen als bij vrouwen) neemt momenteel snel af, ten eerste als gevolg van de vooruitgang van de FUE-haartransplantatie, en ten tweede vanwege het meestal vrij onnatuurlijke uiterlijk van de prothese of pruik.

Nog een factor zijn de hoge kosten voor de aanschaf en het onderhoud van een prothese van hoge kwaliteit (met natuurlijk haar), aangezien het systeem jaarlijks moet worden vervangen, en de kosten evenaren die van een haartransplantatie. De belangrijkste aanwijzing voor het gebruik van een haarprothese vandaag is het volledig ontbreken van haar op de hoofdhuid of totale kaalheid, wat het geval is bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan of in de zeer zeldzame gevallen van Alopecia Areata Totalis. In dergelijke gevallen is de psychologische schok - veroorzaakt door het snelle en totale haarverlies -  vaak ondraaglijk en kan de haarprothese aanzienlijk helpen, zowel op persoonlijk, psychologisch niveau als in sociale en professionele context, vooral omdat er geen indicatie is van haar transplantatie wegens het ontbreken van een donorgebied.

Micropigmentatie van de hoofdhuid of medische tatoeage is tevens een populaire techniek om het kale gedeelte van de hoofdhuid of andere specifieke zone’s te bedekken, zoals postoperatieve littekens, wenkbrauwen, enz. Met deze techniek injecteert een speciaal opgeleide technicus - theoretisch onder hygienische en steriele omstandigheden - kleurstof in de huid van de patiënt, net als bij een gewone tatoeage, met een zeer fijne naaldkop, om een ​​haarafdruk (micropigmentatie) te simuleren.

Vanop een relatieve afstand kan een tatoeage het kale gebied effectief camoufleren, maar van dichtbij is het uiteindelijke esthetische resultaat niet zo geslaagd, vanwege het gebrek aan diepte en volume in de geverfde 'haren'. Nog een nadeel van de micropigmentatie is dat er meerdere sessies nodig zijn door het vervagen van de kleurstoffen (bleken); vrij vaak, in zone’s die worden blootgesteld aan de zon en een rijke bloedtoevoer hebben, zoals het hoofd, zullen de pigmenten geleidelijk afbreken, wat resulteert in vervaging en verkleuring van de tatoeage, leidend tot een totaal onnatuurlijk uiterlijk dat lijkt op een geografische kaart .

Keratine-microvezels zijn een andere moderne manier om het haar voller te maken, vooral in het geval van vroege of matige uitdunning van de hoofdhuid. Aan de andere kant bieden keratine-microvezels in geval van kaalheid met volledig haarverlies onvoldoende esthetische dekking. Keratine-microvezels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren om op natuurlijk haar te lijken en worden als talk of poeder over het dunner wordende gebied verspreid. Door statische elektriciteit hechten ze zich aan het bestaande haar, waardoor het volume en de dichtheid toenemen. De microvezels worden met een haarspray gestabiliseerd en kunnen met shampoo worden verwijderd. Het is duidelijk dat ze bij bepaalde patiënten en voor een korte periode beperkte dekking kunnen bieden, hetzij om psychologische, sociale of professionele redenen, maar keratine microvezels vormen op geen enkele manier een effectieve of permanente oplossing tegen haaruitval.

Alternatieve donorgebieden

Als het donorgebied onvoldoende is, kunnen tevens haren van de baard of het lichaam worden verwijderd en veilig worden overgebracht naar de getroffen zone. Gezichtsharen ontwikkelen zich snel en groeien opmerkelijk snel terug, meer dan 95%. Vanwege de specifieke textuur van deze haren (ze zijn wilder en meer gekruld in vergelijking met hoofdhaar) en het feit dat de schachten gemiddeld twee keer zo dik zijn als die van hethoofdhaar, zijn ze niet geschikt voor implantatie in de voorste haarlijn.  Wel zijn ze uitermate nuttig voor de verdichting van de middenzone of de kruin en ruim voldoende voor het herstel van postoperatieve littekens.

Lichaamshaar is een andere alternatieve bron voor transplantatie, vooral bij mannen met rijk lichaamshaar en onvoldoende donorgebied op de hoofdhuid. Alle delen van het lichaam kunnen worden gebruikt als donorgebieden, zoals de borst, de rug, de armen en benen, de schaamstreek, enz. Er is echter vastgesteld dat de meest betrouwbare en potentieel bruikbare zones voor donormateriaal de borst en het borstbeen zijn. Het uiteindelijke groeipercentage van lichaamshaar is zeer onvoorspelbaar en varieert gewoonlijk van 70 tot 80%. Door de zeer verschillende levenscyclus van lichaamshaar, die gewoonlijk langzamer verloopt dan die van het hoofdhaar, is de hergroei van lichaamshaar extreem traag en kan het zelfs twee jaar duren voordat deze is voltooid.

Gezichts- en lichaamshaar kan alleen worden gebruikt met de FUE-methode, die extractie van individuele folliculaire eenheden mogelijk maakt zonder incisies en permanente littekens. FUT- of striptechniek kan in deze gebieden slechts in minimale mate gebruikt worden. De reden hiervoor is dat de FUT / Strip-techniek een esthetisch onaanvaardbaar, zichtbaar litteken op het gezicht of de borst achterlaat, met als doel het verkrijgen van gezichts- of lichaamsgraftsvoor transplantatie.

FUE is momenteel de meest ideale methode voor haarverlies bij mannen en vrouwen. Deze haartransplantatiemethode wordt ook gebruikt voor het herstel van wenkbrauwen of gezichtshaar, en om littekens te bedekken die zijn achtergelaten door Strip- of FUT-techniek.

Haartransplantatie

is een methode die voortdurend terrein wint in onze tijden

Volgens de ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) groeit het aantal wereldwijd uitgevoerde haartransplantaties met ca. 18-20% per jaar, met de hoogste groeipercentages in Aziatische landen (China, India) en in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd komen haartransplantaties die gericht zijn op het herstellen van wenkbrauwen of gezichtshaar steeds vaker voor.

De moderne FUE-methode, die haarherstel mogelijk maakt zonder permanente, lineaire littekens in het donorgebied (zoals het geval was met de oudere FUT- of Strip-techniek), in combinatie met de natuurlijk ogende resultaten, heeft de laatste jaren bijgedragen tot een nog grotere populariteit van haartransplantaties en het heeft tevens geleid tot de achteruitgang van oudere, niet-medische technieken die tot doel hebben de hoofdhuid te bedekken, zoals prothesen of pruiken.

"Haaruitval is al sinds de oudheid een oorzaak van onrust voor veel mannen en vrouwen en het is nog steeds een bron van psychische problemen, vooral in onze huidige veeleisende tijden. Tegenwoordig is haartransplantatie de meest voorkomende cosmetische ingreep bij mannen in de westerse wereld. Dit gebied van geneeskunde evolueert met de dag in een hoog tempo en met indrukwekkende, natuurlijke resultaten."

Dr. Anastasios Vekris, Plastisch Chirurg
Medisch Directeur Advanced Hair Clinics

Curriculum
Ιατρικά τεκμηριωμένη άποψη από τον πλαστικό χειρουργό Δρ Αναστάσιο Βεκρή

ECHTE Mensen - ECHTE Resultaten

 • voor - na resultaten fue haartransplanmtatie
 • voor - na resultaten fue haartransplanmtatie
 • voor - na resultaten fue haartransplanmtatie
 • voor - na resultaten fue haartransplanmtatie
 • voor - na resultaten fue haartransplanmtatie
Ik wil meer vernemen

Haartransplantatie - Meest Gestelde Vragen

Hoe wordt de FUE-techniek toegepast?

FUE (Follicular Unit Extraction) is een haartransplantatiemethode waarbij individuele grafts worden overgebracht; de methode wordt sinds 2003 gebruikt. Het is momenteel de modernste techniek voor haartransplantatie en op weg om wereldwijd de overhand te krijgen dankzij het minimaal invasieve karakter ervan. De FUE-haartransplantatie vereist uitgebreide en gespecialiseerde training van de plastisch chirurg, omdat het een zeer nauwkeurige, moeilijke en extreem veeleisende techniek is. De sessies duren meestal enkele uren, omdat elke graft onder vergroting afzonderlijk wordt verwijderd en geïmplanteerd. Het leren en beheersen van de FUE-techniek vereist van de chirurg dat hij honderden procedures  bijwoont en uitvoert om een ​​bevredigend niveau van snelheid en kwaliteit te bereiken, zowel bij de extractie als bij de implantatie van de grafts.

Zeer weinig artsen zijn tegenwoordig gespecialiseerd in FUE. Plastisch chirurg Dr. Anastasios Vekris mag zich rekenen tot de meest erkende specialisten, met duizenden haartransplantaties op zijn naam in Griekenland en in het buitenland. Dr. Anastasios Vekris heeft veel Griekse en buitenlandse artsen opgeleid en heeft een groot aantal haarrestauratieklinieken opgericht in Griekenland, Europa en het Midden-Oosten.

De procedure die wordt gevolgd tijdens een FUE-haartransplantatiesessie is de volgende: De arts brengt eerst het donorgebied in kaart, de  zone vanwaar de grafts worden verwijderd. Voor de toepassing van lokale anesthesie wordt een lidocain-adrenaline-oplossing gebruikt. De Haarzakjes worden gemakkelijk, snel en pijnloos verwijderd met behulp van een speciaal geautomatiseerd instrument en worden bewaard in een vochtige omgeving op 3-4 °C. Vervolgens wordt het implantatiegebied bepaald en de arts vangt aan met de operatie (onder plaatselijke verdoving). De implantatie van de haren wordt één voor één uitgevoerd met behulp van een speciaal instrument. De procedure vereist geen openingen in het ontvangstgebied (One-Step Implantation, FUE Direct) en zo wordt het trauma in deze zone geminimaliseerd en zijn de resultaten volledig natuurlijk.

Er is een hergroei van ongeveer 95-98%. De meeste haren blijven vanaf het begin behouden, terwijl sommige de eerste twee maanden uitvallen en geleidelijk teruggroeien. 70-80%  wordt behaald na 4-6 maanden en het eindresultaat (95-100%) na 12 maanden. Meestal wordt de nieuwe haargroei eerder in de buurt van het voorhoofd voltooid en kan de kroon enkele maanden vertraging oplopen. Het nieuwe haar gedraagt ​​zich en groeit op een natuurlijke wijze en kan normaal worden geknipt.

Bij Advanced Hair Clinics heeft Dr. Anastasios Vekris na jarenlange ervaring en onderzoek de haartransplantatietechniek One Step Implantation of Advanced FUE ontwikkeld, waarbij de grafts direct onder de juiste hoek in de getroffen zone worden geïmplanteerd, zonder openinen te maken of trauma's te veroorzaken op de huid.

Wie is de ideale kandidaat?

Haartransplantatie is momenteel de meest populaire cosmetische behandeling bij mannen en is niet langer voorbehouden aan enkelen. Patiënten aarzelen niet langer om hun probleem te bespreken met dermatologen en plastisch chirurgen, die de enige gespecialiseerde artsen zijn die het haarverlies onderzoeken en behandelen. Haartransplantatie heeft drie hoofddoelen:

Het bereiken van een evenredige en volledige bedekking, zonder permanent letsel te veroorzaken aan de donor- en ontvangstgebieden of het creëren van permanente littekens.

Natuurlijk ogende resultaten met een goede verdeling van het haar en een natuurlijke haarlijn. Dit wordt bereikt door dunne, eenharige follikels in de haarlijn in te planten in een golvende of zigzaggende beweging.

Het bereiken van maximale dichtheid, afhankelijk van de behoeften en bijzonderheden van elk individu. Over het algemeen wordt een dichtheid van 50-70 haren / cm² als aanvaardbaar beschouwd, maar als er een goed donorgebied beschikbaar is, het probleem beperkt en een hoge dichtheid van het nieuwe haar gewenst, kunnen dichtheden van meer dan 120 haren / cm² worden bereikt.

Volgens statistieken was er in 2010 een verdubbeling van de haarimplantaties in vergelijking met het vorige decennium. Sindsdien neemt het aantal haartransplantaties wereldwijd jaarlijks met ongeveer 20% toe. Haartransplantatie kan worden uitgevoerd:

 • Bij mannen en vrouwen die lijden aan androgenetische alopecia
 • Bij mannen en vrouwen met cicatriciale vormen van haarverlies
 • In het geval van dunner wordende wenkbrauwen
 • Bij dunner wordend gezichtshaar
 • Voor de bedekking van littekens veroorzaakt door FUT (Strip) -techniek of littekens als gevolg van verwondingen of brandwonden
 • In gevallen waarin de patiënt zijn / haar haarlijn wil verlagen

Elke man of vrouw van 18 jaar of ouder kan een haartransplantatie ondergaan. Vanwege het minimaal invasieve karakter van de moderne FUE-techniek, uitgevoerd onder lokale anesthesie, kan vrijwel iedereen de procedure ondergaan, met uitzondering van patiënten met zeer ernstige gezondheidsproblemen, zoals een recent hartinfarct of beroerte, of onder omstandigheden van ernstige immunosuppressie. Daarom zijn alle volwassen mannen en vrouwen, met uitzondering van patiënten die lijden aan zeer ernstige pathologische aandoeningen (bijv. ernstige hartaandoeningen, ernstige immunosuppressie, enz.), geschikte kandidaten voor haartransplantatie.

Speciale categorieën patiënten, b.v. patiënten met hart- of ademhalingsproblemen, diabetici, patiënten met stollingsstoornissen, patiënten met schildklieraandoeningen, enz. kunnen veilig een haartransplantatie ondergaan, na voorafgaand overleg tussen de haarchirurg en hun arts en onder voorbehoud van een passende regulering van hun medicatie. Ideale kandidaten zijn die met een relatief beperkte en goed gedefinieerde alopecia van niveau I-IV op de Norwood-schaal, met een goed donorgebied en relatief gestabiliseerd haarverlies. Kleine littekens die in de loop van de tijd stabiel zijn gebleven, kunnen even effectief worden behandeld.

Aan de andere kant zijn minder goede kandidaten voor haartransplantatie mannen met een hoge mate van uitdunning (niveau V-VII op de Norwood-schaal) en met een klein of dun donorgebied, en vrouwen met diffuse haarverdunning, waarbij ofwel de afstand tussen de haren in het ontvangstgebied niet voldoende is om veilig nieuwe grafts in te planten, of bij wie het donorgebied dun en zwak is. Over het algemeen wordt aangenomen dat een donorgebied met een dichtheid van minder dan 90 haren / cm² ongeschikt is voor transplantatie.

Hoe kies ik een bekwame arts?

De arts die de haartransplantatie zal uitvoeren, is een van de meest bepalende factoren voor het slagen of mislukken van de operatie. Internationale normen vereisen gespecialiseerde training in haartransplantatie door plastisch chirurgen of dermatologen, die bij voorkeur lid zijn van de International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS). De training in haartransplantatie is zeer uitgebreid en heeft betrekking op moderne technieken en op de FUT- of Strip-methode, maar ook op de FUE-techniek, evenals het herstel van mislukte gevallen en herstel van littekens veroorzaakt door eerdere transplantatietechnieken, zoals FUT of Strip.

De opleiding van een arts moet ook het herstel omvatten van speciale gevallen zoals vrouwelijke alopecia, haaroverdracht vanuit andere gebieden dan het hoofd (gezicht, baard, borst, rug, enz.), en herstel van speciale zone’s zoals gezichtshaar (snor, baard, bakkebaarden, wenkbrauwen en wimpers).

De bekwaamheid van de arts is de belangrijkste factor voor het succes van de transplantatie; hij speelt een sleutelrol in het transplantatieteam, voert de lokale anesthesie uit die nodig is voor de extractie en implantatie van de grafts, bereidt het ontwerp van de haarlijn voor en de verdeling van de grafts.

Wat zijn de slagingspercentages bij de haartransplantatie?

Veel artsen voeren haartransplantaties uit, maar slechts enkelen behalen absoluut succes en natuurlijke resultaten. De kwalificaties en ervaring van de plastisch chirurg zijn de sleutelfactor voor succes. Nauwkeurig toezicht op een gedetailleerd intraoperatief en postoperatief protocol is een essentiële bestanddeel   voor het succesvol voltooien van een haartransplantatie. In de handen van een ervaren transplantatieteam kan de FUE-methode resultaten opleveren die na 12 maanden 95-98% overschrijden. Er zijn gevallen waarin de uiteindelijke groei zelfs meer dan 100% is, dankzij het feit dat tijdens de implantatie van de grafts met de One-Step Implantation-techniek (Direct FUE) er geen manipulatie van de haarzakjes is. Als gevolg hiervan worden follikels getransplanteerd die gedeeltelijk doorgesneden haren bevatten. Onderzoek heeft aangetoond dat zelfs gedeeltelijk doorgesneden haren zich kunnen ontwikkelen met een snelheid variërend van 30-70%, afhankelijk van hun lengte, omdat ze cellen bevatten die kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe haren, waardoor het eindresultaat verder wordt verbeterd.

Wat betreft de veelgestelde vraag naar de ideale leeftijd van een patiënt om een  haartransplantatie te ondergaan, is het antwoord dat er geen echt geschikte of aangewezen leeftijd is om een ​​eerste haartransplantatiesessie te ondergaan. Aangezien de klinische manifestatie van androgenetische alopecia van persoon tot persoon verschilt, zijn er jonge mannen, zelfs onder de 20 jaar, met zeer uitgebreid haarverlies van niveau V of hoger op de Norwood-schaal. Aan de andere kant zijn er patiënten ouder dan 60 jaar met een zeer beperkte verdunning van Norwood-niveau II-III. Daarom wordt de geschikte leeftijd voor de eerste sessie bepaald door het klinische beeld van elke patiënt en hangt het voornamelijk af van de psychologische impact van haarverlies op de patiënt. Met andere woorden, de juiste leeftijd voor haartransplantatie is wanneer het uitdunnen duidelijk begint te worden en het de psychologie van de patiënt nadelig beïnvloedt. Het is raadzaam om op jonge leeftijd de eerste haarimplantatiesessie te ondergaan, voordat alle haren verloren zijn gegaan, en om de procedure na enkele jaren te herhalen.

Aangezien androgenetische alopecia een geleidelijk voortschrijdende aandoening is die grotendeels wordt geassocieerd met de werking van androgenen in het lichaam, zal de patient na de puberteit zijn hele leven te maken krijgen met haarverlies en dunner wordend haar.  Vooral tussen de 20 en 40 jaar is het haarverlies behoorlijk intens. Als de eerste haartransplantatie op jonge leeftijd wordt uitgevoerd, is het vrijwel zeker dat de patiënt in de toekomst vanwege het aanhoudende haarverlies een tweede operatie nodig heeft. Daarom moet hij dienovereenkomstig worden geïnformeerd.

Een sleutelfactor in het succes van de haartransplantatie en de kwaliteit van het eindresultaat is de omvang van het probleem en de mate van uitdunning. Plaatselijke alopecia op het voorhoofd of de kroon kan zelfs in één sessie met een uitstekende dichtheid bevredigend worden behandeld. Aan de andere kant nemen gevallen van uitgebreide kaalheid van Norwood-niveau V-VII gewoonlijk 2-3 sessies in beslag om een ​​goede bedekking te bereiken, op voorwaarde dat er een voldoende rijk donorgebied voorhanden is. In sommige gevallen kan een onvoldoend donorgebied in combinatie met een grote mate van kaalheid leiden tot de gedwongen keuze om ofwel alleen een specifiek zone (bijv. het voorhoofd) te bedekken, ofwel om een ​​schaarsere implantatie uit te voeren over het hele kale gebied, wat leidt tot tot slechtere esthetische resultaten.

De realistische verwachtingen van de patiënt die geïnteresseerd is in haartransplantatie zijn een belangrijke factor bij het bereiken van het gewenste resultaat. Het moet door de arts worden uitgelegd en door de patiënt worden begrepen dat haartransplantatie een medische methode is voor het herstel van alopecia, en in geen geval de natuur kan vervangen of het proces van haarverlies kan omkeren, waardoor de huidige toestand van de patiënt wordt hersteld in de toestand waarin het zich bevond vóór zijn puberteit. Ook bij zeer uitgebreide alopecia moet de patiënt begrijpen dat het onmogelijk is om de hoofdhuid volledig te herstellen. Bovendien moet in specifieke gevallen zoals wenkbrauwtransplantatie duidelijk worden gemaakt dat de nieuwe haren de neiging hebben om te groeien en regelmatig moeten worden geknipt. De juiste informatie van de kant van de arts zorgt voor de selectie van geschikte kandidaten voor haartransplantatie en het inzicht, van de kant van de patiënt, dat haartransplantatie een medische methode is met indicaties en beperkingen.

Het succes van een haartransplantatie hangt altijd af van de succesvolle natuurlijke integratie van de getransplanteerde haren tussen de bestaande haren en van de toepassing van een geschikte conservatieve behandeling, meestal met 5% minoxidil en een behandeling tegen haarverlies met autologe groeifactoren om de bestaande haren te behouden.

Wat zijn de kosten voor een haartransplantatie?

Elk geval wordt afzonderlijk onderzocht en de kosten van elke FUE-haartransplantatie variëren. De prijs voor een haartransplantatie hangt af van de omvang van het probleem, het aantal geïmplanteerde grafts, de mogelijke moeilijkheden tijdens de operatie en de duur van de sessie. De duur van een lange eendaagse sessie varieert van 7 tot 8 uur. De kosten zullen aanzienlijk stijgen als grotere gebieden moeten worden bestreken, waarvoor doorgaans tweedaagse sessies nodig zijn om volledige bedekking te bereiken. In gevallen waarin enkele tientallen follikels nodig zijn, b.v. om een ​​klein litteken te bedekken, zijn de kosten vrij laag. Daarom stijgen de kosten afhankelijk van de duur van de sessie. Gevallen waarin een eerdere behandeling met striptechniek (FUT) aanzienlijke schade en littekens op het  donorgebied heeft veroorzaakt, zijn moeilijker, maar veranderen de kosten van de sessie niet.

Gespecialiseerde procedures met een verhoogde moeilijkheidsgraad zijn verdikking van de wenkbrauwen en gezichtshaar, het gebruik van lichaamshaar en de zogenaamde ongeschoren FUE-sessies. Op voorwaarde dat de donorgebied erg goed is en het haar kort is geknipt, maakt een lange dagelijkse sessie de transplantatie van 2000-3000 of zelfs meer grafts mogelijk, wat overeenkomt met meer dan 6000-8000 haren, met een uitstekende dichtheid en bedekking, mits correct verdeeld.

Bij Advanced Hair Clinics is de berekening van de kosten gebaseerd op de duur van de sessie die nodig is om het kale gebied zo volledig mogelijk te bedekken met een optimale dichtheid, zonder limiet voor het aantal haren of grafts dat moet worden verwijderd en geïmplanteerd, met als enige voorwaarde de veiligheid en gezondheid van de donor- en ontvangstgebieden. We vinden de aanpak van sommige haartransplantatie ‛klinieken’ om de kost van de sessies volgens het aantal haren of grafts te berekenen  zeer vals en misleidend, aangezien de patiënt op geen enkele manier de haren of grafts kan tellen.

Wat kan ik verwachten tijdens en na een haartransplantatie?

Haartransplantatie is een volkomen veilige procedure. Het wordt uitgevoerd in de kliniek, onder plaatselijke verdoving, terwijl de patiënt wakker is en kan praten, naar muziek  luisteren of zelfs tv kijken. De meeste patiënten voelen 1-2 dagen een lichte spanning in het donorgebied. Milde pijnstillers hoeven zelden te worden voorgeschreven. Het gebied moet gedurende de eerste 3 dagen vochtig worden gehouden door  regelmatig te sproeien met een zoutoplossing.

Sommige nieuwe haren kunnen tijdens de eerste 2-8 weken worden afgestoten, maar de patiënt hoeft zich daar geen zorgen over te maken, omdat de wortels in de onderhuid zitten en in de komende maanden nieuwe haren zullen produceren. Dit effect van afstoten kan worden geminimaliseerd door het gebruik van minoxidil 5% direct na de procedure. De dag na de haartransplantatie bezoekt de patiënt de kliniek waar het donor- en ontvangstgebied worden gecontroleerd en het haar voor de eerste keer zorgvuldig wordt gewassen. Na 3-4 dagen kan de patiënt weer aan het werk, omdat het bijna niet merkbaar is dat de patiënt een haartransplantatie heeft ondergaan. Ten slotte wordt aanbevolen om intensieve lichaamsbeweging en zwemmen gedurende een week te vermijden.

In het geval van een ongeschoren FUE-sessie kan de patiënt binnen 24-48 uur terugkeren naar zijn professionele of sociale activiteiten, omdat er geen zichtbare tekenen zijn van haartransplantatie aangezien de grafts tussen de bestaande haren worden geïmplanteerd.

Zijn er postoperatieve verwikkelingen met FUE?

Met de FUE-methode zijn er weinig of geen complicaties, enkel een milde folliculitis of een kleine zwelling van het voorhoofd, die optreden in percentages van minder dan 1% en onmiddellijk verdwijnen.

Folliculitis is een plaatselijke ontsteking in de nieuwe follikels die optreedt tijdens de eerste of tweede week na de operatie, het verdwijnt door het plaatselijke gebruik van een antiseptische shampoo en antimicrobiele lotion gedurende een week.

Postoperatieve zwelling in de zone van het voorhoofd of rond de ogen komt zelden voor; het kan ongeveer 24-72 uur na voltooiing van de haartransplantatie optreden en kan worden geminimaliseerd door gedurende 3-4 dagen oral cortisone in te nemen.

Een andere directe complicatie is een kleine mate van lokale bloeding op de plaats waar de grafts zijn verwijderd. Dit is een veel voorkomende complicatie na de FUT- of Strip-methode, maar komt zeer zelden voor bij transplantatie met de FUE-methode.

Een andere vertraagde bijwerking van haartransplantatie is de afwezigheid van haargroei als gevolg van technische problemen, onervarenheid van het transplantatieteam of de arts, onjuiste behandeling van de haarzakjes of onjuiste implantatie. Een extra, vertraagde bijwerking is tevens een onnatuurlijk resultaat, als gevolg van een slechte verdeling van de haarzakjes of een verkeerd ontwerp van de haarlijn.

De mogelijke bijwerkingen van haartransplantatie, direct of vertraagd, zijn meestal te voorkomen en kunnen worden vermeden door een juiste keuze van kandidaten of geschikte medicatie (in het geval van immunodeficiëntie zoals diabetes en in het geval van mensen die geen plaatselijke verdoving kunnen ondergaan ). Als een patiënt bijvoorbeeld onlangs een acuut hartinfarct heeft opgelopen, moet de procedure worden uitgesteld tot een later, veiliger tijdstip. Als alternatief moet de medische toestand van de patiënt in dergelijke gevallen worden geregeld met geschikte medicatie. In het geval van diabetes mellitus dient de patiënt breedspectrumantibiotica te nemen om de bovengenoemde bijwerkingen te voorkomen.

De FUT-techniek daarentegen gaat vaak gepaard met complicaties zoals chronische pijn in de zone van het litteken, gevoelloosheid in de huid boven het litteken en de vorming van een hypertrofisch of lelijk litteken. Esthetische problemen na een sessie met FUT of striptechniek komen vaak voor, omwille  van een permanent litteken in het donorgebied, dat zichtbaar kan worden wanneer de patiënt zijn haar kortknipt. In feite vermijden veel patiënten die een haartransplantatie hebben ondergaan met FUT-techniek hun haar te knippen vanwege het duidelijke misvormde litteken. Deze bijwerkingen worden vermeden met de moderne Advanced FUE-methode, omdat er geen permanente littekens zijn.

Indien correct uitgevoerd met de moderne Advanced FUE-methode, heeft haartransplantatie geen ernstige bijwerkingen, noch onmiddellijk, noch later. In Advanced Hair Clinics passen plastisch chirurg dr. Anastasios Vekris en zijn team voor en na de sessie speciale protocollen toe die de kans op complicaties minimaliseren.

Wat zijn de factoren die leiden tot een falen?

Het falen van een haartransplantatie kan te wijten zijn aan factoren die te maken hebben met een slechte keuze van patiënten, onervarenheid van het transplantatieteam, onervarenheid en gebrek aan kennis van de arts die de transplantatie uitvoert, of technische problemen die de kwaliteit van het resultaat beïnvloeden. In het bijzonder, als de behoeften aan bedekking en dichtheid en de mogelijkheden van het donorgebied niet eerst in kaart worden gebracht, i.e. als er geen goede preoperatieve beoordeling is  uitgevoerd, is de kans groot dat het klinische resultaat niet voldoet aan de verwachtingen van zowel de patiënt zelf als van het transplantatieteam. Een andere oorzaak van falen kan ook liggen in de keuze van de verkeerde techniek. Bij patiënten die eerder een procedure hebben ondergaan met de FUT- of Strip-methode en die grote of misvormde littekens vertonen in het donorgebied, kan de breedte van het donorgebied en de kwaliteit van de grafts aanzienlijk zijn verminderd, met als resultaat een ontoereikend donorgebied om goede resultaten te bereiken.

Wat betreft de ervaring van de arts en het transplantatieteam, internationale normen bepalen dat alleen goed opgeleide haarchirurgen, gespecialiseerd in plastische chirurgie of dermatologie, betrokken mogen zijn bij de haartransplantatie. Desalniettemin komt het nog steeds voor dat niet-gespecialiseerde artsen of artsen uit andere expertisegebieden (bijv. Oogartsen, gynaecologen, huisartsen enz.) zich voordoen als ervaren haartransplantatiedokters, terwijl ze in feite zowel de technische expertise als de vereiste ervaring missen. In dergelijke gevallen kunnen veel technische fouten optreden die leiden tot het mislukken van de procedure. Het mislukken van een transplantatie kan vaak te wijten zijn aan technische fouten tijdens de procedure, hetzij tijdens de extractie of tijdens de implantatie, maar meestal treedt dit op in de fase van de implantatie. Deze fouten houden verband met schade aan de grafts tijdens extractie of tijdens doorsnede (wat resulteert in vernietiging en vermindering van het groeipotentieel).

Fouten staan tevens in verband met slecht onderhoud van de grafts nadat ze uit het hoofd zijn verwijderd. De belangrijkste factoren voor een betere overleving van de grafts zijn bevochtiging en bewaring bij lage temperatuur. Als de graft uitdroogt of op hoge temperaturen wordt gehouden, treedt er op cellulair niveau schade op die de levensvatbaarheid kan beïnvloeden. Dit is ook een factor die kan leiden tot het mislukken van een transplantatie. Ten slotte zijn er tijdens de plaatsing van de follikels verschillende factoren die tot een mislukking van de procedure kunnen leiden, in het bijzonder met betrekking tot de diepte van implantatie van de grafts. Als de graft te diep is ingeplant, kan deze tijdens genezing in de huid worden ingekapseld en leiden tot de vorming van een cyste. Aan de andere kant kan een te oppervlakkige plaatsing leiden tot uitdroging en uiteindelijk verlies. Technische fouten tijdens de implantatie van de haarzakjes worden beschouwd als de meest voorkomende factoren die leiden tot het mislukken van een haartransplantatie.

Zijn de resultaten blijvend?

De resultaten van haartransplantatie met de FUE-methode zijn stabiel en permanent. Ze beginnen al een week na de implantatie te verschijnen. De haren zullen zich geleidelijk ontwikkelen en er kan een fase van haarverlies optreden tussen de tweede en achtste week na de procedure. De hergroei van de verloren haren begint tegen het einde van de tweede maand en zal geleidelijk binnen twaalf maanden worden voltooid. Onderzoek heeft aangetoond dat bij 5% van de patiënten de resultaten zelfs anderhalf jaar na de operatie nog kunnen verbeteren. De resultaten verschijnen geleidelijk over een periode van twaalf maanden, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij de resultaten van implantatie zelfs 18 maanden na transplantatie nog steeds verbeteren.

Het percentage follikels dat opnieuw groeit na de transplantatie met de Advanced FUE-methode is hoger dan 95% en bereikt vaak 100%. De resultaten van haarimplantatie met overdracht van grafts uit de baardstreek hebben vergelijkbare slagingspercentages. Bij restauraties van de hoofdhuid met transplantatie van haarzakjes afkomstig van de borst of andere lichaamsdelen, kan de hergroei iets lager zijn, namelijk 60-70%; tevens is de hergroei veel langzamer . In geval van herstel van littekens veroorzaakt door verwonding of pathologische redenen, kan de hergroei van de getransplanteerde grafts variëren van 60-90%. De groeisnelheid hangt af van de kwaliteit van het litteken (zacht of hard), de bloedtoevoer en andere factoren.

Het natuurlijke resultaat hangt af van de ervaring van het chirurgisch team en de arts die de procedure uitvoert. Ideaal moet de haarlijn correct worden ingepland - waar nodig – in evenwicht met de gelaatstrekken van de patiënt. De eerste stap is om te bepalen hoe de grafts over de hoofdhuid dienen verdeeld te worden en met welke densiteit, rekening houdend met de natuurlijke kenmerken van elk hoofd.

De natuurlijke “look” wordt beïnvloed door factoren zoals de groeihoek van de bestaande haren. De geïmplanteerde haren moeten zo worden uitgelijnd met de bestaande haren dat ze in dezelfde richting groeien, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de natuurlijke verdeling van de verschillende follikels. Dit betekent dat de voorkant van een normale haarlijn alleen uit enkelvoudige grafts moet bestaan, waarachter een overgangszone wordt gecreëerd met zowel enkelvoudige en dubbele grafts. Meervoudige grafts moeten achter de frontlijn worden geplaatst, voornamelijk in het centrale deel van het hoofd om een ​​hogere dichtheid te bereiken. De resultaten van de haartransplantatie zijn in hoge mate afhankelijk van de ervaring van het chirurgische team en de gebruikte techniek. In termen van groeipercentage kunnen de resultaten van haarimplantatie met FUE of striptechniek vergelijkbaar zijn.

Meestal vertoont de FUE-methode betere resultaten op het gebied van natuurlijkheid, omdat het enkelvoudige grafts met een kleinere diameter kan produceren, terwijl de FUT- of Strip-methode in de meeste gevallen dikkere transplantaten oplevert (die er niet natuurlijk uitzien als ze in de frontlinie worden geplaatst) in plaats van individuele follikels. Een ander belangrijk probleem is of er al dan niet openingen  worden gemaakt waarin de haarzakjes worden geimplanteerd. Met Advanced FUE, waarbij de grafts in één stap worden geïmplanteerd met een speciaal instrument zonder openingen te creëren (One Step Implantation), merken we dat door de beperkte schade aan de huid en de kleinere hoeveelheid bloeding, de hergroei sneller is en met een hoger percentage in vergelijking met de klassieke FUE- of Strip-technieken.

De toekomst - Alopecia DNA-test

Haartransplantatie is tegenwoordig een belangrijk onderzoeksgebied. Over een paar jaar:

 • Zullen we precies weten welke genen verantwoordelijk zijn voor androgenetische alopecia, waardoor we kunnen voorspellen wie een probleem zal hebben met haarverlies en waardoor we genetisch zullen kunnen ingrijpen. Zelfs vandaag de dag is het al mogelijk om het genetische profiel in het DNA van elke persoon in kaart te brengen en te onderzoeken voor ten minste 60-70 verschillende genen die betrokken zijn bij het proces van androgenetische alopecia. Met een eenvoudige bloedtest kunnen de Alopecia DNA-test, de geneticus en de arts de kans voorspellen dat een persoon lijdt aan androgenetische alopecia en de snelheid van het verwachte haarverlies. Het is ook mogelijk om de genen te doorlichten die verantwoordelijk zijn voor de vergrijzing van de haren, waardoor we - met voldoende nauwkeurigheid - de natuurlijke neiging van elk individu voor vroege of late vergrijzing kunnen bepalen, door erfelijke oorzaken.
 • Zullen we nieuwe, effectievere medicijnen gebruiken om haaruitval te voorkomen.
 • Zal het mogelijk zijn om grafts te klonen en om een ​​groot aantal transplantaten te gebruiken (haarklonen, haarverdubbeling)
 • Zullen we haar produceren uit pluripotente voorlopercellen in het laboratorium, waardoor meer mogelijkheden voor haarimplantatie worden verkregen zonder de beperkingen die het donorgebied met zich meebrengen.

Waarom kiezen voor Advanced Hair Clinics

Bij Advanced Hair Clinics hebben we een zeer ruime ervaring, aangezien Dr. Anastasios Vekris, internationaal bekend op het gebied van haarherstel, en zijn team met succes talrijke intervenies hebben uitgevoerd, waarvan de meeste behoorlijk veeleisend zijn, zowel in Griekenland als in het buitenland. Alle haartransplantaties worden uitgevoerd door of onder toezicht van plastisch chirurg Dr. Anastasios Vekris, wat de best mogelijke resultaten garandeert. Advanced Hair Clinics voert verreweg de meeste FUE-haartransplantaties in Griekenland uit, wat ook blijkt uit de resultaten van de patiënten.

Anastasios Vekris voltooide zijn postdoctorale studie aan de Kyonpook University, in Korea, onder de beroemde onderzoeker op het gebied van haaruitval Dr. Kim. Dr. Vekris was de eerste die Advanced FUE-haarimplantatie en One Step Implantation introduceerde en ontwikkelde, met behulp van een speciaal geautomatiseerd haarextractie- en implantatie-instrument zonder openingen of verwondingen (Direct FUE).

Dr. Anastasios Vekris heeft de meeste artsen opgeleid die momenteel haartransplantatie uitvoeren in Griekenland en veel artsen en verpleegkundigen in het buitenland. Hij heeft verschillende haarrestauratieklinieken opgericht in Europa en het Midden-Oosten, waar hij momenteel een adviserende en educatieve rol vervult.

De haartransplantatieteams van Advanced Hair Clinics bestaan ​​uit professionals die hoog opgeleid zijn in het aanwenden van de FUE-methode voor de behandeling van specifieke of zeldzame gevallen zoals wenkbrauwtransplantatie, baardtransplantatie, FUT (strip) littekenherstel en overdracht van grafts van het gezicht of het lichaam.

Advanced Hair Clinics is in 2016, 2017 en 2019 door het International Medical Travel Journal uitgeroepen tot beste internationale haarkliniek en wordt erkend voor de hoge kwaliteit van de medische resultaten en service die met toewijding aan haar patiënten wordt geboden.

Contacteer Ons!

Contact Formulier

Contact usCall us
graduation-hatlicensecrossmenulistchevron-rightquestion-circle