Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE - Αποτελέσματα Πριν και Μετά

Φωτογραφίες με αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών FUE με εικόνες πριν και μετά από εμφύτευση στην Advanced Hair Clinics. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα τριχόπτωσης ή αραίωσης μαλλιών και ψάχνετε μία πρακτικά ανώδυνη επέμβαση επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Τριχοθυλάκια: 3806
Τρίχες: 7525
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2307
Τρίχες: 6165
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3695
Τρίχες: 6416
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3195
Τρίχες: 7294
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3464
Τρίχες: 6994
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3577
Τρίχες: 6859
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2131
Τρίχες: 3406
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3988
Τρίχες: 6983
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 5.120
Τρίχες: 11.052
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1788
Τρίχες: 4546
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3991
Τρίχες: 7070
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2243
Τρίχες: 4748
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3584
Τρίχες: 7003
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2244
Τρίχες: 4190
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1658
Τρίχες: 3087
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 5120
Τρίχες: 11052
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2029
Τρίχες: 4182
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3807
Τρίχες: 7911
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4009
Τρίχες: 8820
Αποτέλεσμα: 11 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4145
Τρίχες: 9631
Αποτέλεσμα: 2 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2573
Τρίχες: 5357
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3530
Τρίχες: 6253
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4114
Τρίχες: 10091
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2387
Τρίχες: 4430
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2109
Τρίχες: 3751
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1300
Τρίχες: 3279
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1115
Τρίχες: 2822
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3992
Τρίχες: 7471
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4511
Τρίχες: 10673
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4557
Τρίχες: 11618
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2192
Τρίχες: 5545
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4671
Τρίχες: 12098
Αποτέλεσμα: 7 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4497
Τρίχες: 7978
Αποτέλεσμα: 19 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2344
Τρίχες: 4857
Αποτέλεσμα: 8 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4129
Τρίχες: 7471
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 6895
Τρίχες:
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4229
Τρίχες: 8307
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2031
Τρίχες: 3327
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2625
Τρίχες: 6139
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4591
Τρίχες: 11236
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2403
Τρίχες: 4308
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2155
Τρίχες: 4827
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4247
Τρίχες: 10200
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2149
Τρίχες: 4299
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 5187
Τρίχες: 9316
Αποτέλεσμα: 8 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 8770
Τρίχες: 19924
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2144
Τρίχες: 4187
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1850
Τρίχες: 4080
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2242
Τρίχες: 4415
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1020
Τρίχες: 1832
Αποτέλεσμα: 8 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4925
Τρίχες: 10500
Αποτέλεσμα: 8 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2695
Τρίχες: 6411
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3150
Τρίχες: 7158
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1885
Τρίχες: 4714
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2026
Τρίχες: 3545
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3005
Τρίχες: 6149
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2496
Τρίχες: 6844
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2731
Τρίχες: 6512
Αποτέλεσμα: 11 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1051
Τρίχες: 2515
Αποτέλεσμα: 8 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4639
Τρίχες: 9298
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2068
Τρίχες: 4497
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1261
Τρίχες: 3142
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3820
Τρίχες: 8448
Αποτέλεσμα: 11 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3353
Τρίχες: 7276
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2363
Τρίχες: 4260
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1660
Τρίχες: 3452
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1600
Τρίχες: 3635
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4679
Τρίχες: 11021
Αποτέλεσμα: 7 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 912
Τρίχες: 2465
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2532
Τρίχες: 4908
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2154
Τρίχες: 5120
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1323
Τρίχες: 2729
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1099
Τρίχες: 2181
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1289
Τρίχες: 2612
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4639
Τρίχες: 7545
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3010
Τρίχες: 5574
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2427
Τρίχες: 4972
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2031
Τρίχες: 3930
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1742
Τρίχες: 3991
Αποτέλεσμα: 10 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2231
Τρίχες: 4787
Αποτέλεσμα: 9 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3481
Τρίχες: 7086
Αποτέλεσμα: 7 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2057
Τρίχες: 4538
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 3850
Τρίχες: 8565
Αποτέλεσμα: 6 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1700
Τρίχες: 3235
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 8947
Τρίχες: 20266
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 2002
Τρίχες: 6042
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 1450
Τρίχες: 3010
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 5462
Τρίχες: 9668
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
Τριχοθυλάκια: 4812
Τρίχες: 10800
Αποτέλεσμα: 12 μήνες μετά την επέμβαση
Λεπτομέρειες
ΕπικοινωνίαΚαλέστε μας
crossmenuchevron-right