Τριχόπτωση Ανδρών

Συμβουλευτική Φόρμα 

Σε ποια βαθμίδα ανδρικής τριχόπτωσης ανήκετε;

Επιλέξτε κατά προσέγγιση την εικόνα του προβλήματος που αντιμετωπίζετε, κάνοντας κλικ στο ανάλογο κουμπί. Αν δεν γνωρίζετε, πατήστε ΕΔΩ.

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Οι Όροι για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρονται αναλυτικά αναλυτικά ΕΔΩ
 

Επιβεβαίωση

Σε ποια κλίμακα ανήκω;

Βαθμίδα 2: Μικρή απώλεια μαλλιών, εντοπισμένη στη μετωπιαία γραμμή & μπροστά.

Βαθμίδα 3: Έντονη υποχώρηση της μετωπιαίας γραμμής με τον σχηματισμό έντονου "Μ". Απώλεια μαλλιών στην κορυφή.

Βαθμίδα 4: Αραίωση στη μπροστινή γραμμή & στην κορυφή με τάση συνένωσης των περιοχών.

Βαθμίδα 5: Απώλεια μαλλιών στο μπροστινό & επάνω μέρος. Συνένωση των περιοχών αραίωσης.

Βαθμίδα 6: Εκτεταμένη αραίωση μαλλιών. Η κορυφή & η μετωπιαία γραμμή είναι ενωμένη.

Βαθμίδα 7: Μεγίστου βαθμού αραίωση μαλλιών. Υποχώρηση τριχοφυΐας σε κάθε σημείο πλην πλαϊνής & πίσω περιοχής.

1
Hello! How can we help you?
Powered by