ΟΥΛΩΤΙΚΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ

Οφείλεται στην καταστροφή του τριχοθυλακίου και στην αντικατάσταση αυτού με ουλώδη ιστό, οδηγώντας σε μόνιμη απώλεια των τριχών.

Ουλωτική Αλωπεκία - Συμπτώματα

ουλωτική αλωπεκία σε γυναίκα

Η ουλωτική αλωπεκία εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών που είναι κατά τα άλλα υγιείς.

Σε κάποιες περιπτώσεις ουλωτικής αλωπεκίας, η απώλεια των τριχών είναι σταδιακή και χωρίς συμπτώματα και μένει απαρατήρητη. Σε άλλες περιπτώσεις, η ουλωτική αλωπεκία συνοδεύεται από κνησμό, καύσο και πόνο και εξελίσσεται γρήγορα.

Στην ουλωτική αλωπεκία, η φλεγμονή που καταστρέφει τους θυλάκους βρίσκεται κάτω από το δέρμα και η ουλή δεν είναι ορατή. Το προσβεβλημένο δέρμα στην ουλωτική αλωπεκία είναι συνήθως κόκκινο, εμφανίζει απολέπιση, υπέρχρωση ή υποχρωμία.

Ανάλογα με την εικόνα του τριχοριζογράμματος, η ουλωτική αλωπεκία διακρίνεται σε:​

πρωτοπαθής ουλωτική αλωπεκία

Πρωτοπαθείς

Όπου η αιτία είναι ενδογενής (συνήθως φλεγμονή που στρέφεται κατά του τριχοθυλακίου, το οποίο και καταστρέφει). Οι πιο συχνές μορφές πρωτοπαθούς ουλωτικής αλωπεκίας είναι ο ομαλός λειχήνας (θυλακικός λειχήνας) και ο δισκοειδής λύκος.

δευτεροπαθής ουλωτική αλωπεκία

Δευτεροπαθείς

Όπου η αιτία είναι εξωγενής π.χ. τραύμα, φλεγμονή, τραυματισμός, έγκαυμα, έλξη ή νεοπλασία.

Μια διαφορετική κατάταξη ουλωτικών αλωπεκιών, τις διαχωρίζει στις ακόλουθες μορφές:

ουλωτική αλωπεκία από διαταραχές ανάπτυξης

Διαταραχές Ανάπτυξης και Κληρονομούμενα Νοσήματα

(απλασία δέρματος, σπίλοι, ποροκεράτωση, ιχθυάσεις, νόσος Darier)
ουλωτική αλωπεκία από φυσικά αίτια

Φυσικά Αίτια

(τραύματα, εγκαύματα, ακτινοδερματίτιδα)
ουλωτική αλωπεκία με μικροβιακές φλεγμονές

Μικροβιακές Φλεγμονές

(δερματοφυτίες, βακτηριακές λοιμώξεις, λέπρα, σύφιλη, θυλακίτιδα, ακμή, ιογενείς λοιμώξεις, έρπης ζωστήρας)
ουλωτική αλωπεκία ως νεοπλασίες

Νεοπλασίες

(βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μεταστατικά καρκινώματα)
ουλωτική αλωπεκία ως δερματοπάθειες αγνώστου αιτιολογίας

Δερματοπάθειες αγνώστου αιτιολογίας

(ομαλός λειχήνας, ερυθηματώδης λύκος, εντοπισμένη σκληροδερμία, σαρκοείδωση, θυλακική βλεννίνωση)

Ουλωτική Αλωπεκία - Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η συνηθέστερη αιτία της ουλωτικής αλωπεκίας;

Η συνηθέστερη αιτία ουλωτικής αλωπεκίας οφείλεται σε ομαλό λειχήνα και ονομάζεται θυλακικός λειχήνας ή ψευδογυροειδής αλωπεκία του Broq. Ο ομαλός λειχήνας είναι μία νόσος που προσβάλλει το δέρμα, τις τρίχες, τα νύχια και τους βλεννογόνους. Όταν προσβάλλονται οι θύλακοι των τριχών προκαλείται ουλωτική αλωπεκία. Η αιτία της νόσου είναι άγνωστη.

Η κλινική εικόνα της ουλωτικής αλωπεκίας του ομαλού λειχήνα χαρακτηρίζεται από αποψιλωτικές πλάκες. Οι γυμνοί θύλακοι εμφανίζουν οίδημα και ερύθημα γύρω τους και είναι υπερκερατωσικοί. Οι λίγες τρίχες που υπάρχουν μοιάζουν με τις τρίχες κούκλας λόγω της υπερκεράτωσης και του τρόπου έκφυσής τους (doll hair). Η κύρια εντόπιση αυτής της μορφής ουλωτικής αλωπεκίας είναι η μετωπιαία περιοχή (μετωπιαία ινωτική αλωπεκία) και η εξαρτώμενη από τα ανδρογόνα περιοχή π.χ. στην κορυφή του τριχωτού.

Η διάγνωση της ουλωτικής αλωπεκίας ομαλού λειχήνα γίνεται με βιοψία όπου παρατηρείται η χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα  φλεγμονής του ομαλού λειχήνα. Ο δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος (DLE) αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα μορφή ουλωτικής αλωπεκίας. Η αιτιολογία αυτής είναι αυτοάνοση. Η κλινική εικόνα αυτού του τύπου ουλωτικής αλωπεκίας συνίσταται σε κυκλικές ερυθρές φλεγμαίνουσες πλάκες που συνενώνονται και οδηγούν σε λευκές ατροφικές ουλές. Η βιοψία, ο άμεσος και έμμεσος ανοσοφθορισμός πιστοποιούν τη διάγνωση της ουλωτικής αλωπεκίας του δισκοειδούς λύκου.

Ποιες συντηρητικές θεραπείες είναι διαθέσιμες;

Η θεραπεία εκλογής της ουλωτικής αλωπεκίας του θυλακικού λειχήνα είναι η υδροξυχλωροκίνη με πολύ καλά αποτελέσματα στη σταθεροποίηση των βλαβών. Σε αυτή τη μορφή ουλωτικής αλωπεκίας χρησιμοποιούνται ακόμη τοπικά και συστηματικά στεροειδή, αναστολείς καλσινευρίνης, και σε προχωρημένες περιπτώσεις αζαθειοπρίνη. Για τη θεραπεία της ουλωτικής αλωπεκίας του δισκοειδούς λύκου χρησιμοποιούμε υδροξυχλωροκίνη, τοπικά και συστηματικά στεροειδή, μινοξιδίλη και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Μπορεί να εφαρμοστεί μεταμόσχευση μαλλιών;

Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει θέση στην αντιμετώπιση κάποιων μορφών ουλωτικής αλωπεκίας. Στην κλινική Advanced Hair Clinics, οι ομάδες μεταμόσχευσης μαλλιών υπό την καθοδήγηση του πλαστικού χειρουργού Δρ Αναστάσιου Βεκρή,  προβαίνει σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE σε τραυματικής φύσης ουλωτικές αλωπεκίες ή μετεγκαυματικές.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία μετατραυματικής ουλωτικής αλωπεκίας που αντιμετωπίζεται συχνά με μεταμόσχευση μαλλιών, είναι οι μετατραυματικές ουλές μετά από μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT ή strip. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται τριχοθυλάκια από τη δότρια χώρα του τριχωτού της κεφαλής ή από άλλες περιοχές, όπως το πρόσωπο ή το στήθος, και τοποθετούνται πάνω στην ουλή, με αντικειμενικό σκοπό την κάλυψη της ουλής με φυσικό τρόπο.

Σε μικρές και σταθερές πλάκες ουλωτικής αλωπεκίας ομαλού λειχήνα και δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου η μεταμόσχευση μπορεί να είναι επιτυχής και έχει εφαρμοστεί στην κλινική μας σε αρκετά περιστατικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει πρώτα να έχει τεθεί με ασφάλεια η διάγνωση της ουλωτικής αλωπεκίας, αν πρόκειται δηλαδή για θυλακικό λειχήνα, ούτως ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα γυροειδούς αλωπεκίας (alopecia areata). Στη συνέχεια, αναλύεται το ιστορικό εμφάνισης της βλάβης και αν λαμβάνεται κάποια συντηρητική αγωγή.Αν πρόκειται για παλιές βλάβες, σχετικά περιορισμένου μεγέθους, που παραμένουν αρκετά σταθερές ή έχουν πολύ βραδεία εξέλιξη, προτείνεται η πραγματοποίηση μιας δοκιμαστικής συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, κατά την οποία εμφυτεύονται μερικές δεκάδες τριχοθυλάκια στην πάσχουσα περιοχή, σε συγκεκριμένη θέση και λαμβάνονται φωτογραφίες της περιοχής.

Στη διάρκεια των επομένων μηνών μετά τη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών, αξιολογείται κατά την επανεξέταση του ασθενούς η εξέλιξη της φύτρωσης των νέων τριχών καθώς και εάν υπάρχει τυχόν αναζωπύρωση ή επέκταση της πλάκας του ομαλού λειχήνα. Αν η φύτρωση των τριχών είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει εικόνα επέκτασης του θυλακικού λειχήνα, μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονική συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE, με σκοπό την όσο γίνεται πληρέστερη κάλυψη της πάσχουσας περιοχής.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

* Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, και ΔΙΝΩ την συγκατάθεσή μου σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται αναλυτικά ΕΔΩ.

ΕπικοινωνίαΚαλέστε μας
alarmcrossmenulistchevron-rightquestion-circle