Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT Strip​

Η μεταμόσχευση μαλλιών FUT Strip, είναι μια παλαιότερη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών για την αντιμετώπιση της φαλάκρας. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και διαδόθηκε γρήγορα παγκοσμίως.

Τα τελευταία χρόνια, η μεταμόσχευση μαλλιών FUT-Strip υποχωρεί με ταχείς ρυθμούς καθώς διαδίδεται η λιγότερο επεμβατική τεχνική FUE. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα αποτελέσματα της τεχνικής FUE είναι πολύ εντυπωσιακά χωρίς τις συνέπειες της μεταμόσχευσης μαλλιών FUT-Strip.

Λόγω της προόδου στην τεχνική FUE, είναι δυνατόν να εξάγονται μεγάλοι αριθμοί τριχοθυλακίων, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν εφικτό μόνο με την τεχνική FUT και αποτελούσε το σημαντικότερο πλεονέκτημά της.

Αποκατάσταση Ουλών FUT Strip

Μετεγχειρητικές Παρενέργειες της μεθόδου FUT - Strip​

ουλές από μεταμοσχευση μαλλιων fut

Το βασικότερο μειονέκτημα της τεχνικής FUT, είναι η δημιουργία μόνιμων και δύσμορφων ουλών στη δότρια περιοχή, η οποία συνοδεύεται από χρόνια υπαισθησία της περιοχής ή και με την παρουσία επώδυνων νευρωμάτων στην περιοχή της ουλής. Τουλάχιστον 5-10% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε FUT-Strip, αναφέρουν χρόνιους πόνους στην περιοχή της μετεγχειρητικής ουλής, ενώ υπαισθησία πάνω από την ουλή παρατηρείται σε ένα ποσοστό 20-25% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT-Strip. Τα ποσοστά των επιπλοκών αυξάνονται ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις επανεπέμβασης ή πολλαπλών επεμβάσεων FUT-Strip.

Ένα ακόμα βασικό μειονέκτημα είναι ότι τα τριχοθυλάκια υφίστανται κάκωση κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Strip με αποτέλεσμα να έχουν μειωμένη επιβίωση τα μεταμοσχευθέντα τριχοθυλάκια. Επίσης, η δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια χώρα αυξάνει την αιμορραγία, το οίδημα και τον πόνο μετά τη μεταμόσχευση με τη μέθοδο FUT, ενώ η χρήση μεγάλου μεγέθους μοσχευμάτων δημιουργεί συχνά πτωχά αισθητικά αποτελέσματα, με την εμφάνιση «δίκην κούκλας» ή doll-like effect.

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε FUT - Strip δηλώνουν ότι πάσχουν σε ποσοστό:

από χρόνιους πόνους
από υπαισθησία
ασθενεις fut πασχουν απο χρονιους πονους
10% από χρόνιους πόνους
ασθενεις fut πασχουν απο υπαισθησια
25% από υπαισθησία

Σήμερα, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών για την αντιμετώπιση της φαλάκρας με τη μέθοδο Strip, να προσφεύγουν σε ειδικούς Πλαστικούς Χειρουργούς σε μια προσπάθεια αποκατάστασης ή μείωσης της ουλής που έχει δημιουργηθεί από το Strip. Συγκεκριμένα, στην κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics, ένα ποσοστό 35-40% των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT και προσέρχονται είτε για πύκνωση, είτε για διόρθωση της φυσικότητας του hairline.

Επίσης, σε ένα ποσοστό 15-20% των περιστατικών που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε μεταμόσχευση FUT, απαιτείται διόρθωση της μετεγχειρητικής ουλής, γιατί αυτή είναι δύσμορφη ή ορατή. Για τους λόγους αυτούς, υποχωρεί σταθερά τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT-Strip.

Υποψήφιοι FUE στην Advanced Hair Clinics

Έχουν κάνει FUT στο παρελθόν
Επιθυμούν Διόρθωση της Ουλής
υποψηφιοι fue εχουν δυσμορφες ουλες
40% Έχουν κάνει FUT στο παρελθόν
υποψηφιοι fue επιθυμούν διόρθωση της ουλής fut strip
20% Επιθυμούν Διόρθωση της Ουλής
Αποκατάσταση Ουλών FUT Strip

Μεταμόσχευση Μαλλιών FUT Strip - Συχνές ερωτήσεις​

Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη μεταμόσχευση μαλλιών FUT Strip;

Τα κύρια στάδια της μεταμόσχευσης μαλλιών FUT-Strip για την αντιμετώπιση της φαλάκρας είναι τα εξής:

  • Σχεδιασμός της λωρίδας δέρματος (Strip) της δότριας χώρας που θα ληφθεί ως μόσχευμα. Συνήθως, το πλάτος του Strip που λαμβάνεται ως μόσχευμα κυμαίνεται μεταξύ 1-2 cm, ώστε να αποφεύγεται η δυσχέρεια στην σύγκλειση του χειρουργικού τραύματος και η επακόλουθη δημιουργία δύσμορφης ουλής. Η λωρίδα δέρματος λαμβάνεται συνήθως από την ινιακή χώρα του τριχωτού της κεφαλής και εκτείνεται σε μήκος από το ένα πτερύγιο του αυτιού ως το άλλο.
  • Εφαρμογή τοπικής αναισθησίας κατά μήκος της λωρίδας (Strip). Συνήθως, χρησιμοποιείται διάλυμα λιδοκαίνης με αδρεναλίνη.
  • Λήψη λωρίδας δέρματος (Strip). Γίνεται με τομή του δέρματος και από τις δύο πλευρές μέχρι το υποδόριο λίπος. Στη συνέχεια η λωρίδα αποκολλάται με νυστέρι ή χειρουργικό ψαλίδι από το υποδόριο λίπος. Στη φάση αυτή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη γίνει πολύ βαθιά η τομή του δέρματος, καθώς αυτό θα οδηγούσε σε καταστροφή των αισθητικών νεύρων της περιοχής και σε επακόλουθη μετεγχειρητική υπαισθησία της περιοχής πάνω από το Strip ή σε δημιουργία επώδυνου νευρώματος. Επίσης, απαιτείται επιμελής αιμόσταση μετά την αφαίρεση της λωρίδας του δέρματος, γιατί η περιοχή είναι πολύ αγγειοβριθής και, αν δεν γίνει σωστή αιμόσταση, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας μετεγχειρητικού αιματώματος και διάσπασης του τραύματος.
  • Συρραφή του τραύματος. Η συρραφή του τραύματος γίνεται συνήθως κατά στρώματα, με υποδόρια απορροφήσιμα ράμματα στο βάθος και με μεμονωμένα ράμματα nylon ή ενδοδερμική συνεχή ραφή στο ανώτερο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται και η πιο εξελιγμένη τεχνική συρραφής που ονομάζεται τριχοφυτική σύγκλειση (trichophytic closure), κατά την οποία το ένα χειρουργικό χείλος εφιππεύει στο άλλο, ώστε να υπάρχει φύτρωση τριχών και μέσα από την ουλή, βελτιώνοντας έτσι την αισθητική της εμφάνιση.
  • Επεξεργασία των μοσχευμάτων. Μετά την αφαίρεση της λωρίδας (Strip), αυτή παραλαμβάνεται από τους βοηθούς του χειρουργού και υπό μεγέθυνση στο μικροσκόπιο ή με μεγεθυντικούς φακούς, τεμαχίζεται σταδιακά, ώστε να προκύψουν εμφυτεύσιμα μοσχεύματα (grafts) κατάλληλης διαμέτρου. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της τεχνικής FUT-Strip είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες μεταμόσχευσης μπορούν να παράγουν αρκετά μεγάλα μοσχεύματα για εμφύτευση, που περιλαμβάνουν 5-10 τρίχες (minigrafts), τα οποία είναι αρκετά μεγαλύτερα από τις λειτουργικές τριχοθυλακικές μονάδες που φυσιολογικά υπάρχουν στο τριχωτό της κεφαλής, με αποτέλεσμα να παράγονται εξαιρετικά αφύσικα αποτελέσματα, ειδικά στην περίπτωση που τα μεγάλα αυτά μοσχεύματα τοποθετούνται στο hairline ή την πρόσθια ζώνη. Αντίθετα, λίγες είναι οι περιπτώσεις που μπορούν να απομονωθούν μικρότερα μοσχεύματα με 1-4 τρίχες (micrografts), που προσομοιάζουν περισσότερο με τα φυσιολογικά τριχοθυλάκια και παράγουν πιο φυσικά αποτελέσματα.
  • Τοποθέτηση τριχοθυλακίων. Στη μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών ή κλινικών που εφαρμόζουν την τεχνική FUT-Strip, η τοποθέτηση των μοσχευμάτων γίνεται με την κλασσική παλιά τεχνική της δημιουργίας οπών-υποδοχών με τη χρήση νυστεριού ή βελόνης και στη συνέχεια, την τοποθέτηση του κάθε μοσχεύματος στην οπή-υποδοχή, με τη βοήθεια λαβίδας. Η τεχνική αυτή έχει το μειονέκτημα ότι είναι αιματηρή και οδηγεί σε σημαντικό μετεγχειρητικό οίδημα και ουλοποίηση της λήπτριας περιοχής.

Τι αποτελέσματα μπορώ να περιμένω μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT Strip;

Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών FUT Strip, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την ικανότητα και την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας και μπορεί να είναι εξαιρετικά, τουλάχιστον από πλευράς πυκνότητας. Η φυσικότητα του αποτελέσματος, ειδικά στην περίπτωση του hairline, συνήθως υστερεί σε σχέση με την FUE, κυρίως για το λόγο ότι κατά την επεξεργασία του Strip προκύπτουν μοσχεύματα μεγάλου μεγέθους, που δεν μοιάζουν με τα φυσιολογικά, λεπτά, μονότριχα τριχοθυλάκια, που φυσιολογικά υπάρχουν στο hairline.

Επειδή η ανδρογενετική αλωπεκία (φαλάκρα) είναι ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, μπορεί να απαιτηθεί και δεύτερη επέμβαση μετά από μερικά χρόνια. Η επανεπέμβαση εφόσον έχει προηγηθεί συνεδρία FUT-Strip, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς θα πρέπει ή να δημιουργηθεί δεύτερη τομή παράλληλη με την προηγούμενη, πάνω ή κάτω από αυτήν (double-cut incision), ή να διευρυνθεί η ήδη υπάρχουσα ουλή, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο αισθητικό πρόβλημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

* Έχω ενημερωθεί για την ως άνω επεξεργασία προσωπικών μου δεδομένων, και ΔΙΝΩ την συγκατάθεσή μου σε αυτήν, όπως ειδικά αυτή ορίζεται αναλυτικά ΕΔΩ.

ΕπικοινωνίαΚαλέστε μας
sadcrossmenuchevron-rightquestion-circle