Η
κλινική Advanced Hair Clinics προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενους γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ είναι ανοιχτή σε επαγγελματική συνεργασία  με ιδιώτες ή κλινικές. Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

Λειτουργία γραφείου αντιπροσώπευσης
Σύσταση ασθενών
Οργάνωση και εκπαίδευση των στελεχών νεοσύστατων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών στο εξωτερικό.
Θεωρητική & πρακτική εκπαίδευση ιατρικών ομάδων στη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο Advanced FUE.

*Οι ακριβείς όροι συνεργασίας, τα πρωτόκολλα εκπαίδευσης, τα κόστη και όλες οι λεπτομέρειες γνωστοποιούνται έπειτα από δική σας εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την διοικητική ομάδα της Advanced Hair Clinics.