Ευκαιρίες Εκπαίδευσης - Συνεργασίας

Η κλινική Advanced Hair Clinics προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης σε ενδιαφερόμενους γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ είναι ανοιχτή σε επαγγελματική συνεργασία με ιδιώτες ή κλινικές. Οι ευκαιρίες αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

λειτουργία γραφείου αντιπροσώπευσης

Λειτουργία γραφείου αντιπροσώπευσης

Λειτουργία γραφείου αντιπροσώπευσης ή consultation office υπό την αιγίδα της Advanced Hair Clinics που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας την πραγματοποίηση προεγχειρητικών εξετάσεων και ορίζοντας χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν προβλέπεται η πραγματοποίηση επεμβάσεων μεταμόσχευσης μαλλιών στους χώρους των γραφείων αντιπροσώπευσης. Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στους χώρους των κλινικών Advanced Hair Clinics.

σύσταση ασθενών

Σύσταση ασθενών​

Σύσταση ασθενών εκ μέρους γιατρών ή επαγγελματιών ειδικότητας σχετικής με το τριχωτό της κεφαλής όπως:

Αυτός ο τύπος συνεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και με κλινικές.

οργάνωση και εκπαίδευση

Οργάνωση και Εκπαίδευση

Προσφέρεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των στελεχών νεοσύστατων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών στο εξωτερικό στους βασικούς τομείς:

  • οργάνωσης
  • διοίκησης
  • μάρκετινγκ
  • πωλήσεων
  • συμβουλευτικής (consultation)
  • ιατρικής και νοσηλευτικής
εκπαίδευση ιατρικών ομάδων

Εκπαίδευση ιατρικών ομάδων

Θεωρητική & πρακτική εκπαίδευση ιατρικών ομάδων στη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο Advanced FUE.

Γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πλήρες θεωρητικό & πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνων workshops, hands-on training με παρακολούθηση-εκτέλεση περιστατικών στον χώρο της κλινικής, υπό την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού της Advanced Hair Clinics.

Οι ακριβείς όροι συνεργασίας, τα πρωτόκολλα εκπαίδευσης, τα κόστη και όλες οι λεπτομέρειες γνωστοποιούνται έπειτα από δική σας εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την διοικητική ομάδα της Advanced Hair Clinics.

Γενική Διευθύντρια

Advanced Hair Clinics

Κα Λίλη Αγιάντ

Τρόποι επικοινωνίας:

Τηλ: (+30) 210 6980451

E-mail: [email protected]

Γενική Διευθύντρια

Advanced Hair Clinics

Κα Λίλη Αγιάντ

Τρόποι επικοινωνίας:

Τηλ: (+30) 210 6980451

E-mail: [email protected]

1
Hello! How can we help you?
Powered by