Η
μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική strip ή FUT (Follicular Unit Transplant) είναι μια παλαιότερη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνική FUT υποχωρεί με ταχείς ρυθμούς καθώς διαδίδεται η λιγότερο επεμβατική τεχνική FUE, η οποία δεν αφήνει σημάδια και ουλές. Το σημαντικότερο μειονέκτημα της τεχνικής strip ή FUT είναι ότι αφήνει μια μόνιμη ουλή στη δότρια χώρα στο πίσω μέρος της κεφαλής. Υπολογίζεται ότι το 35-40% των ασθενών που καταφεύγουν στον Πλαστικό Χειρουργό ή το Δερματολόγο για μεταμόσχευση μαλλιών, έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε μία ή περισσότερες επεμβάσεις strip ή FUT. Από αυτούς, περίπου οι μισοί έχουν μεγάλες, δύσμορφες ουλές, οι οποίες χρειάζονται αποκατάσταση.

Ποσοστά αποτυχίας της μεταμόσχευσης μαλλιών FUT – Strip

Καταφεύγουν σε Μεταμόσχευση Μαλλιων FUE

Έχουν Δύσμορφες ουλές


Τεχνικές αποκατάστασης ουλών FUT – Strip

    Η αποκατάσταση των ουλών μετά από μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT Strip, είναι μια δύσκολη και εξαιρετικά απαιτητική εργασία που πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους Πλαστικούς Χειρουργούς με εμπειρία στην αποκατάσταση ουλών, όπως ο Δρ. Αναστάσιος Βεκρής και η ομάδα μεταμόσχευσης μαλλιών της Advanced Hair Clinics. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές για την αποκατάσταση των ουλών μετά από μεταμόσχευση μαλλιών strip ή FUT:

Τεχνική Πλαστικής Χειρουργικής W-plasty
Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE
Micropigmentation - Ιατρικό tattoo